Viešojo intereso gynimo ypatumai bei aktuali teismų praktika

Doc. dr. Andrejus Novikovas,
Viešosios teisės instituto docentas, advokatas
  • Viešojo intereso samprata;
  • Viešojo intereso gynime dalyvaujantys subjektai ir jų kompetencija;
  • Teisės kreiptis dėl viešojo intereso gynimo į administracinius teismus pagrindai, terminai, tvarka;
  • Bylų dėl viešojo intereso gynimo administraciniuose teismuose procesinio nagrinėjimo ypatumai bei aktuali teismų praktika.
Viešąjį interesą Lietuvos Respublikoje gina įvairios viešojo administravimo institucijos bei teismai. Pastebėtina, jog viešasis interesas yra ginamas įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, pavyzdžiui, mokesčių surinkimo, aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo, žemės grąžinimo, sveikatos apsaugos, vartotojų apsaugos, energetikos ir kitose srityse. Ginčuose dėl viešojo intereso gynimo, advokatams atstovaujant vieną iš šalių, būtina suvokti viešojo intereso gynimo ypatumus, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius viešojo intereso gynimą bei būti susipažinusiems su aktualia teismų praktika šioje srityje.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747