Viešojo administravimo subjektų civilinė atsakomybė

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, MRU Viešosios teisės instituto docentė
 • Viešojo administravimo subjektų civilinės atsakomybės sąlygos ir pagrindai;
 • Viešojo administravimo subjektų civilinės atsakomybės sudėties nustatymo praktinės problemos;
 • Viešojo administravimo subjektų turtinės ir neturtinės žalos dydžio nustatymo praktinės problemos;
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant viešojo administravimo subjektų padarytą žalą, tendencijos, pagrindinės teisės taikymo problemos.
Vertinant viešojo administravimo subjektų civilinės atsakomybės sąlygas, teismų praktikoje kyla problemos dėl įvairių šio instituto aspektų (tinkamo pažeidimo sudėties elementų vertinimo, ieškinio senaties taikymo, žalos dydžio apskaičiavimo). Administraciniuose teismuose vis dažniau kyla ginčų dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų (neveikimo), kuriais asmenims yra sukeliama žala. Todėl svarbu tinkamai įvertinti specifinį civilinės atsakomybės pobūdį, teismų praktikos suformuotus jos taikymo kriterijus, praktines problemas. Taip pat svarbu įvertinti ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas, susijusias su civilinės atsakomybės taikymu, kuomet žalą padaro viešojo administravimo subjektai.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747