Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ES pagrindinių teisių chartijos įtaka viešojo administravimo principams

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, MRU Viešosios teisės instituto docentė
  • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
  • ES pagrindinių teisių chartijos įtaka viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
  • ES pagrindinių teisių chartijos įtaka taikant pagrindinius viešojo administravimo principus.
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) vis dažniau taikoma administracinių teismų jurisprudencijoje. Konvencijoje nustatytos pagrindinės teisės ir laisvės yra itin svarbios viešojo administravimo subjektams priimant neigiamas teisines pasekmes asmenims sukeliančius sprendimus, todėl svarbu tinkamai įvertinti jos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudenciją viešojo administravimo srityje. ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis užtikrina teisę į gerą administravimą, kuris yra esminis principas, vertinant viešojo administravimo subjektų veiksmus ES ir nacionalinės teisės kontekste. Administracinių teismų jurisprudencijoje pastebima, kad teismai vis dažniau remiasi ES pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, vertindami viešojo administravimo subjektų veiksmus, todėl svarbu tinkamai aiškinti ir taikyti Chartijos nuostatas, skirtas viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolei.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747