Administracinių aktų teisėtumo teisminė kontrolė

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, MRU Viešosios teisės instituto docentė
 • Reikalavimai individualiems administraciniams aktams pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį;
 • Administracinių teismų praktika vertinant individualių administracinių aktų teisėtumą;
 • Administracinės sutartys (samprata, aiškinimas, atskyrimas nuo civilinių sutarčių);
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant administracines sutartis, apžvalga;
 • Reikalavimai taikomi norminiams teisės aktams;
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant norminių teisės aktų teisėtumą, apžvalga.
Viena dažniausiai administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų kategorija – ginčai, kylantys dėl administracinių teisės aktų teisėtumo. Itin daug ginčų kyla dėl individualių administracinių aktų atitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, nustatant ar priimtas aktas yra tinkamai teisiškai ir faktiškai motyvuotas. Kadangi individualių administracinių aktų teisėtumas priklauso nuo konkrečios administracinės procedūros, viešojo administravimo teisinių santykių, svarbu kiekvienu atveju tinkamai įvertinti, kaip įstatyme numatyti reikalavimai turi būti taikomi. Pastaruoju metu vis daugiau ginčų kyla iš administracinių sutarčių. Kadangi teisės aktai nenustato konkrečių reikalavimų tokioms sutartims, svarbu įvertinti teismų praktikos suformuluotus jų vertinimo kriterijus, jų aiškinimo, taikymo tendencijas. Ginčai, kylantys dėl norminių aktų teisėtumo sukelia praktinių teisės taikymo problemų, vertinant jų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747