Naujausios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos ypatumai

prof. dr. Audrius Bakaveckas, Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesorius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas/

 • ABTĮ I dalies "Bendrosios nuostatos" teisinio reguliavimo pakeitimai;
 • Proceso pirmosios instancijos administraciniame teisme reglamentavimo naujovės;
 • Modelinio teismo proceso esmė ir reglamentavimas;
 • Pakeitimai, susiję su procesu apeliacinėje instancijoje;
 • Administracinės bylos proceso atnaujinimas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 2 d. įstatymu Nr. XII-2399 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą. Naująja redakcija pakeista nemaža dalis nuostatų, susijusių su procesinių santykių reglamentavimu tiek pirmosios instancijos administraciniame teisme, tiek ir apeliacinėje instancijoje. Taip pat pakeitimai palietė ir bylų atnaujinimo procesą bei įstatymo II dalies "Procesas pirmosios instancijos teisme" II skyrių "Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai", kuris buvo papildytas nauju ketvirtuoju skirsniu, t. y. modeliniu teismo procesu. Atlikti ir kiti įstatymo pakeitimai, kurie neabejotinai aktualūs visiems administracinio proceso dalyviams.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747