Mokslinė veikla

Reikšmingiausios monografijos, vadovėliai ir publikacijos

___________________________________________________________________

Mokslo premijos

2011 m. dr. L. Štarienės monografija „Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“ Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurse apdovanota Lietuvos mokslo akademijos premija.

2008 m. įteikta 2007 m. Lietuvos mokslo premija (Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija; Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai) profesoriui Mindaugui Maksimaičiui, už darbų ciklą “Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)”.