Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys

Teisės fakulteto mokslininkai, įgyvendindami 2010-2015 m. Universiteto prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį: SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI, vykdo tyrimus visose mokslo programų temose:  

 • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės.   
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos socialinėms transformacijoms.
 • Tvari socialinė ekonominė plėtra globalizacijos sąlygomis.
 • Užimtumo galimybių didinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas.
 • Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747