Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys

Teisės fakulteto mokslininkai, įgyvendindami 2010-2015 m. Universiteto prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį: SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI, vykdo tyrimus visose mokslo programų temose:  

  • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės.   
  • Informacinės ir komunikacinės technologijos socialinėms transformacijoms.
  • Tvari socialinė ekonominė plėtra globalizacijos sąlygomis.
  • Užimtumo galimybių didinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas.
  • Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje.