Doktorantūros studijos

  • Verslo teisės katedros stojamojo doktorantūros egzamino programa
  • Konkurencijos teisės doktorantūros egzamino programa
  • Konkurencijos teisės doktorantūros egzamino programa (anglų k.)
  • Sutarčių teisės doktorantūros egzamino programa


Stojamojo doktorantūros egzamino "Darbo teisė" programa

  • "Darbo teisė"

Pasirenkamųjų doktorantūros egzaminų programos

  • "Valstybinio socialinio draudimo ir socialinio aprūpinimo teisė"
  • "Europos Sąjungos darbo teisė"