Konferencijos

- 2009 m. rugsėjo 22 d. Verslo teisės katedros ir Advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos pranešimai:

Doc. dr. Egidijaus Baranausko pranešimas „Vienašalis sutarties nutraukimas: teismų praktika“

Doc. dr. Solveigos Cirtautienės pranešimas „Nuostolių atlyginimo problema vienašališkai nutraukiant ilgalaikes nuomos sutartis“

Olgos Petroševičienės pranešimas „Nuomotojo ir Nuomininko partnerystė v išdavystė“

Antano Anskaičio pranešimas „Nuomos teisinių santykių įgyvendinimo praktika Lietuvoje - BPT investicinių fondų valdymo bendrovės praktiniai pavyzdžiai“

Astos Jakutytės-Sungailienės pranešimas „Prievolės įvykdymo natūra kaip teisinės gynybos priemonės taikymo galimybės nuomos teisiniuose santykiuose“

- 2009 m. spalio 27 d. vyko Verslo teisės katedros ir VšĮ „Europos vartotojų centras“ organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų tesių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“
- 2010 m. kovo 20 d. Verslo teisės ištęstinių studijų studentams skaityta Europos vartotojų centro direktorės V. Ostrauskienės paskaita „Oro keleivių teisės“.
- 2010 m. kovo 31 d. Verslo teisės nuolatinių studijų studentams skaityta Europos vartotojų centro teisininko patarėjo S. Linkevičiaus paskaita „Europos vartotojų centro vaidmuo ginant vartotojų teises“.

- 2010 m. spalio 14 -15 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje“, organizuota Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros, Europos vartotojų centro Lietuvoje ir Savojos universiteto (Prancūzija) Šio renginio pagrindu išleistas konferencijos mokslo darbų rinkinys "Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje“, 2011 m. / atsakingoji redaktorė L. Novikovienė / ISBN 9789955192619

- 2011 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio univversitete vyko apskritojo stalo diskusija "Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?", organizuota Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros mokslininkų ir teisės ekspertų, susibūrusių į Lietuvos nemokumo teisės tinklą

- 2012 m. kovo 15 d. pažymint Europos vartotojų dieną Mykolo Romerio universitete įvyko mokslinė – praktinė konferencija "Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?", kurią rengė Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bei Verslo teisės katedros, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir VšĮ Europos vartotojų centras.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė akademinės bendruomenės, vartotojų teises ginančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių vartotojų organizacijų atstovai. Su konferencijos pranešimais galima susipažinti žemiau.

Reklamos teisinis reglamentavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės sistemose

Prof. dr. Saulius Katuoka, MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos katedros vedėjas

Komercinės veiklos vertinimas sąžiningumo požiūriu: struktūra ir praktinės problemos

Ieva Navickaitė-Sakalauskienė, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vartotojų ekonominiai interesai ir kainodara
Doc. dr. Lina Novikovienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėja

Savireguliacijos mechanizmai

Marekas Močiulskis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamento direktorius

Statybos darbų (ne)kokybė ir vartotojų teisių (ne)gynimas

Dr. Evaldas Klimas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros lektorius

Banko nemokumo procesas vartotojų teisių požiūriu

Tomas Ambrasas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros lektorius

Teisiniai iššūkiai vartotojams elektroninėje erdvėje

Prof. dr. Mindaugas Kiškis, MRU profesorius, advokatų kontoros LAWIN advokatas

Vartotojų apsauga ir etiškas tiesioginės prekybos verslas

Gintautas Zaleckas, Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos generalinis sekretorius

Asmens tapatybės patvirtinimas fizinėje/elektroninėje erdvėje, principai, reguliavimas, grėsmės

Marius Laurinaitis, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros lektorius

Internetinė prekyba ES: vartotojų skundų problematika

Saulius Linkevičius, VšĮ „Europos vartotojų centras“ direktorius


- 2012 m. spalio 18 -19 d. Mykolo Romerio universitete vyko II-oji tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje“, organizuota Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros, Savojos universiteto (Prancūzija), Santiago de Compostela universiteto (Ispanija) ir Europos vartotojų centro Lietuvoje.

Konferencijos programa ir detalesnė informacija pateikiama Konferencijos el. svetainėje: http://consomconf.mruni.eu

Konferencijos pranešimai:

1. Doc. dr. Lina Novikovienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentė.

"Vartojimo sutarties sampratos probleminiai aspektai"

2. Prof. Saulius Katuoka, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros profesorius.

"2011 m. spalio 25 d. direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių perkėlimas į Lietuvos teisę"

 3. Prof. Gilles Paisant, Savojos universiteto Teisės ir ekonomikos fakulteto profesorius, garbės dekanas.

"Verslininko ikisutartinių informavimo pareigų pažeidimas Prancūzijos teisėje"

 4. Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorius.

"Nesąžiningų sąlygų direktyva: iššūkiai ir taikymas vartotojų teisių apsaugos sistemoje"

 5. Sigita Rudėnaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė.

 6. Prof. dr. Egidijus Baranauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros profesorius. 

"Ar reikėtų kovoti su nesąžiningomis sąlygomis visuose sutartiniuose santykiuose?

 7.  Doc. dr. Danguolė Bublienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, advokatė.

"Ar sankcijos, skirtos kovai su nesąžiningomis sąlygomis, yra efektyvios?"

 8. Saulius Linkevičius, Europos vartotojų centro direktorius.

"Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų"

 9. Prof. Marta Carballo, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė.

"Nesąžiningos sąlygos Ispanijos teisėje"

 10. Prof. Marta Madriñán, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė.

"Ispanijos teisės pozicija/1999 m. gegužės 25 d. direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų perkėlimo į Ispanijos teisę sunkumai"


- 2013 m. kovo 20 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija-diskusija "Kosmoso verslas ir teisė: mistika ar realybė", organizuota Verslo teisės katedros.

Konferencijos metu pranešimus skaitė Lietuvos Kosmoso asociacijos prezidentas Vidmantas Tomkus, pirmojo lietuviško palydovo iniciatoriai VŠĮ "Inovatyvūs inžineriniai projektai" direktorius Vytenis Buzas ir projektų vadovas Laurynas Mačiulis, žurnalo "Aviacijos pasaulis" redaktorė Vilma Jankienė, Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Regina Valutytė ir lektorius Tomas Ambrasas ir kiti.

Konferencijos filmuota medžiaga

- 2013 m. gegužės 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko seminaras-diskusija "Tyčinis bankrotas: priežastys, tipologija, padariniai", organizuota Verslo teisės katedros, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto bei Lietuvos nemokumo teisės tinklo.

Plačiau apie seminarą - diskusiją

Seminaro - diskusijos programa

Konferencijos filmuota medžiagaChaotiškas darbo įstatymų keitimas programuoja problemas ateityje – teigia mokslininkai

2009-04-30 Mykolo Romerio universitete įvyko apvaliojo stalo diskusija „Darbo santykių lankstumo perspektyvos Lietuvos darbo rinkoje“, kurią surengė šio universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedra kartu su Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija.

Diskusijos metu mokslininkai pažėrė kritikos dėl šiuo metu siūlomų darbo įstatymų pakeitimų kokybės ir pažymėjo, jog darbo įstatymai keičiami nesistemiškai, neapgalvotai, neturint išankstinio aiškiai suformuluoto tikslo, nesikonsultuojant su mokslininkais.

Susitikime nuomonėmis apie darbo įstatymų keitimo perspektyvas dalinosi darbo teisės mokslininkai, Lietuvos Respublikos Seimo, Ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovai, socialiniai partneriai, darbo rinkos ir socialinių tyrimų specialistai.