Katedros informacija


STUDENTŲ DĖMESIUI!

Vadovaujantis Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos 23 punktu „Akademinių skolų turintiems studentams fakultetuose (institute) parengiamas tvarkaraštis dėl skolos perlaikymo. Rekomenduojama, kad perlaikymo laikas būtų numatytas du kartus per semestrą. Studentas, norintis perlaikyti akademinę skolą, privalo registruotis informacinėje sistemoje „Studijos“. Neužsiregistravę studentai skolos laikyti negali.“ Pagal 2012 m. kovo 16 d. senato nutarimo Nr. 1SN-30 2 punktą 23 punkto nuostatos taikomos nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.


Katedros dėstomų dalykų egzaminų perlaikymo tvarkaraštis (2015/2016 s.m.)


  KREIPTIS Į EGZAMINUOJANTĮ DĖSTYTOJĄ.


2015/2016 s.m. rudens semestro dėstytojų priėmimo laikas:

Savaičių paskirstymas


Prof. dr. Gintautas Bužinskas - trečiadienis 10.00 - 11.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu direktorius@utenos-kolegija.lt).

Prof. dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė - ketvirtadienis 17.00 - 18.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu macernyte.ingrida@gmail.com).

Prof. dr. Rimvydas Norkus - kreiptis el. paštu norkus.rimvydas@gmail.com

Doc. dr. Gintarė Gumuliauskienė - kreiptis el. paštu g.gumuliauskiene@gmail.com

Doc. dr. Salvija Kavalnė -  trečiadienis 17.00 - 18.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu kavalne@gmail.com).

Doc. dr. Rytis Krasauskas -  kreiptis el. paštu rytis_krasauskas@yahoo.com 

Doc. dr. Rūta Lazauskaitė - ketvirtadienis 17.00 - 18.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu rlazauskaite@mruni.eu).

Doc. dr. Raimundas Moisejevas - kreiptis el. paštu raimundas11@yahoo.com

Doc. dr. Lina Novikovienė - kreiptis el. paštu  linan@mruni.eu

Doc. dr. Olga Petroševičienė - kreiptis el. paštu olga.petroseviciene@oplegal.lt

Doc. dr. Tomas Talutis - kreiptis el. paštu ttalutis@mruni.eu

Lekt. dr. Edita Borevičienė - kreiptis el. paštu edita.boreviciene@ergo.lt

Lekt. dr. Herkus Gabartas - trečiadienis 18.00 - 19.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu herkus@mruni.eu ).

Lekt. dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė - kreiptis el. paštu rguobaite@gmail.com 

Lekt. dr. Evaldas Klimas - kreiptis el. paštu evaldas.klimas@valiunasellex.lt arba 8-620-36055

Lekt. dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė - penktadienis 14.40 - 15.40 val. (dėl konkretaus laiko susisiekti el. paštu diana.gumbreviciute@teisinepagalba.com).

Lekt. dr. Vilius Mačiulaitis - kreiptis el. paštu viliusmaciulaitis@mruni.eu

Lekt. dr. Laura Rimšaitė - kreiptis el. paštu rimsaitel@gmail.com

Lekt. dr. Andrius Verikas - ketvirtadienis 14.00 - 14.40 val. (prieš tai susisiekti el. paštu averikas@gmail.com).

Lekt. Kristina Ambrazevičiūtė - ketvirtadienis 11.00 - 12.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu k.ambrazeviciute@mruni.eu).

Lekt. Rasa Grigonienė - pirmadienis 13.00 - 14.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu rasa.grigoniene@mruni.eu).

Lekt. Jovita Litvaitienė -  ketvirtadienis 17.15 - 18.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu jovita.lit@gmail.com).

Lekt. Rūta Markelytė - pirmadienis 18.00 - 19.00 val. (prieš tai susisiekti el. paštu rmarkelyte@gmail.com).