Teisės mokyklos taryba

Mykolo Romerio teisės mokyklos taryba yra akademinės savivaldos institucija. Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Tarybos nutarimus skelbia dekanas.

Fakulteto taryba:

2016 m. sausio 18 d. mokslininkų susirinkimų, kurie vyko mokyklos padaliniuose, metu išrinkta naujos sudėties Teisės mokyklos taryba.
Tarybos pirmininkas - prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.
Tarybos pirmininko pavaduotoja - prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė.


Tarybos narių sąrašas