Mokyklos naujienos

Mykolo Romerio teisės mokykloje viešėjo prokurorų iš įvairių Europos šalių

#

Rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio teisės mokykloje viešėjo prokurorų iš įvairių Europos šalių (Nyderlandų, Portugalijos, Italijos, Slovėnijos, Vokietijos ir Vengrijos) delegacija. Prokurorai dviejų savaičių vizitui pagal Europos teisminio mokymų tinklo (EJTN) bendrus mainus atvyko į Generalinę prokuratūrą. Vizito metu prokurorai buvo supažindinti su Lietuvos teismine sistema, baudžiamuoju persekiojimu, iššūkiais ir pasiekimais, bendradarbiavimu su ikiteisminio tyrimo įstaigomis ir teismais. Susitikime su prokurorais dalyvavo Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto dėstytojai ir doktorantai. Dekanė svečius trumpai supažindino su Teisės mokyklos veikla ir iniciatyvomis bei pakvietė diskusijai aktualiais baudžiamosios teisės ir proceso klausimais. Buvo aptartas viešojo intereso gynimo institutas skirtingose šalyse. Besikeičiant patirtimi paaiškėjo, kad tik Lietuvos ir Portugalijos prokuratūros gina viešąjį interesą civiliniuose teisiniuose santykiuose. Kitų valstybių prokuratūros dirba tik su baudžiamosiomis bylomis. Prokuroras iš Vokietijos pasidalino savo patirtimi kovojant su mokestiniais nusikaltimais, prokuroras iš Nyderlandų papasakojo apie kovą su narkotinių bei psichotropinių medžiagų nelegaliu platinimu. Kartu buvo aptariamas ir baudžiamojo įstatymo "raidės" bei šio įstatymo "dvasios" santykio klausimas, galimi šios sankirtos sprendimo būdai skirtingose valstybėse.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747