Mokyklos naujienos

BESIKEIČIANČIOS VISUOMENĖS IŠŠŪKIAI BAUDŽIAMAJAI JUSTICIJAI

#

2019 m. gegužės 16 d. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) 414 auditorijoje vyks Mykolo Romerio teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Besikeičiančios visuomenės iššūkiai baudžiamajai justicijai“. Konferencijoje bus aptariami aktualūs privataus gyvenimo ribojimo slaptomis tyrimo priemonėmis klausimai, elektroninių įrodymų bei elektroninės mediacijos galimybės baudžiamajame procese. Pranešėjai taip pat apžvelgs vaikų baudžiamosios teisinės apsaugos aspektus. Nemažai dėmesio konferencijoje bus skiriama dirbtiniam intelektui baudžiamosios atsakomybės kontekste bei kompiuteriniams nusikaltimams. Be to, mokslininkai diskutuos apie turtines sankcijas, ribotą pakaltinamumą ir fiziologinį afektą.