Mokyklos naujienos

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė dalyvavo metiniame JAV teisės mokylų asociacijos susitikime

#

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė Naujajame Orleane dalyvavo šešias dienas vykusiame metiniame JAV teisės mokylų asociacijos susitikime. Čia lankėsi mokslininkai, teisės mokyklų vadovai iš beveik 200 JAV teisės mokyklų. Susitikime buvo aptarti visų teisės šakų aktualūs klausimai, mokslininkų straipsnių publikavimo tvarka, teisės mokyklų vadybos klausimai, teisės šakų dėstymo naujausios metodikos, pristatyta naujausia žymiausių leidyklų literatūra.
Susitikimo programa https://am.aals.org/program/