Teisės mokyklos taryba

Teisės mokyklos taryba yra akademinės savivaldos institucija. Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Tarybos nutarimus skelbia dekanas.

Fakulteto taryba:

 • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
 • konkurso būdu penkeriems metams renka mokyklos dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
 • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
 • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
 • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
 • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
 • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
 • rengia ir teikia tvirtinti mokyklos nuostatus;
 • svarsto ir sprendžia visus mokyklai svarbius klausimus.
2016 m. sausio 18 d. mokslininkų susirinkimų, kurie vyko mokyklos padaliniuose, metu išrinkta naujos sudėties Teisės mokyklos taryba.
Tarybos pirmininkas - prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.
Tarybos pirmininko pavaduotoja - prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė.


Tarybos narių sąrašas
  • Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė;
  • Prof. dr. Virginijus Bitė, Privatinės teisės instituto profesorius;
  • Prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė, Viešosios teisės instituto progesorė;
  • Prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto profesorius;
  • Doc. dr. Salvija Kavalnė, Privatinės teisės instituto docentė;
  • Doc. dr. Alfredas Kiškis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas;
  • Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Privatinės teisės instituto profesorė;
  • Doc. dr. Andrejus Novikovas, Viešosios teisės instituto docentas;
  • Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Viešosios teisės instituto docentė;
  • Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė;
  • Prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius;
  • Danielė Gutauskaitė, studentų atstovė;
  • Gabrielė Gudauskaitė, studentų atstovė.

   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747