Mykolo Romerio teisės mokykla

# • Naujienos

 • TEISĖS RŪSIAI

  Antradienį MRU Teisės mokyklos studentai dalyvavo balandžio mėnesio ,,Teisės rūsiuose". Šįkart studentai turėjo galimybę popietę praleisti bendraujant su Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus pavaduotoju Vitalijumi Sarapinu.

  Išsamiau
 • Nacionalinės teisės žinių olimpiados finalas (04 12)

  Balandžio 12 d. Mykolo Romerio universitete vyks ketvirtosios nacionalinė teisės žinių olimpiados Lietuvos moksleiviams finalas, kuriame išaiškės nugalėtojai. Pirmajame olimpiados etape dalyvavo virš 1000 moksleivių iš 85 Lietuvos mokyklų ir gimnazijų. Į finalą pateko 270 moksleivių iš 60 Lietuvos mokyklų ir gimnazijų.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universitete bus atidaryta fotografijų paroda „Teisingumo namai“

  Žymaus fotomenininko Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda atveria visuomenei galimybę išvysti tai, kas slypi už Temidės durų: nesuvaidintą kasdienybę, emocijas žmonių, kurie kiekvieną dieną kantriai ir herojiškai dirba teisingumo vardan.

  Paroda ,,Teisingumo namai“ Mykolo Romerio universitete bus prieinama iki balandžio 15 d., vėliau persikels į Nacionalinę teismų administraciją.

  Išsamiau
 • MRU bendruomenė neįprastai paminėjo Kovo 11-osios šventę!

  Ketvirtadienį Mykolo Romerio universiteto bendruomenė dalyvavo šventiniame Kovo 11-osios renginyje, kurį organizavo MRU Teisės mokyklos Viešosios Teisės institutas.

  Pirmoje renginio dalyje prof. dr. Vytautas Sinkevičius pristatė viešą paskaitą pavadinimu „Istorijos detektyvas“. Viešoje paskaitoje profesorius V. Sinkevičius pasidalino prisiminimais apie Kovo 11-osios akto pasirašymo aplinkybes.

  Po paskaitos bendruomenės nariai turėjo galimybę išbandyti savo istorijos žinias dalyvaudami asociacijų žaidime Lietuvos nepriklausomybės tema. Žaidime dalyvavo penkiolika komandų, kurias sudarė universiteto vadovybės, administracijos, dėstytojų ir studentų komandos. Dviejų dalių žaidimo metu komandoms reikėjo pasakyti su kuo asocijuojasi pateikti vaizdai ar nuotraukos ir kaip jie tarpusavyje susiję. Šventinio žaidimo komandų atsakymus vertino komisija, kurią sudarė komisijos pirmininkas, Konstitucinio Teismo vadovas prof. dr. Dainius Žalimas, prof. dr. Vytautas Sinkevičius, doc. dr. Barbara Stankevič ir doc. dr. Gintaras Šapoka.

  Išsamiau
 • Kovo 12 d. - Metinė apžvalga: Lietuvos teisė 2018. Esminiai pokyčiai

  Kovo 12 d. Teisingumo ministerijoje buvo pristatytas naujas leidinys „Lietuvos teisė 2018: esminiai pokyčiai”, kuriame analizuojamos 2018 metais įvykusios Lietuvos teisinio reguliavimo, teismų praktikos ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės skverbimosi į mūsų teisinę sistemą, naujovės. Leidinyje pateikiama akademinės bendruomenės nuomonė apie teisės srityje vykstančius pokyčius.

  Išsamiau
 • KETVIRTOJI NACIONALINĖ TEISINIŲ ŽINIŲ OLIMPIADA BUS SKIRTA TECHNOLOGIJOMS

  Kovo 6 dieną prasideda Lietuvos mokyklų registracija į ketvirtąją Nacionalinę teisinių žinių olimpiadą. Šiais metais olimpiados organizatoriai žada naujovę – jie ne tik kvies moksleivius ir visuomenę pasitikrinti savo teisines žinias, bet ir sieks parodyti glaudų teisės ryšį su technologijomis. Pasisekimo sulaukusios iniciatyvos organizatoriai šiais metais tikisi sulaukti dar didesnio mokyklų ir moksleivių susidomėjimo.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl Mykolo Romerio teisės mokykla?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Teisės bakalauro ir magistrantūros programose dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.

Mykolo Romerio teisės mokyklos istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė. 2018 m. rugsėjo 5 d. prodekanę prof. dr. Snieguolę Matulienę pakeitė doc. dr. Lina Novikovienė.

Mykolo Romerio universiteto Tarybos sprendimu nuo 2018 m. liepos 1 d. Teisės fakultetas pakeitė pavadinimą į Mykolo Romerio Teisės mokyklą.

Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – doc. dr. Lina Novikovienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės mokyklos dekanė nuo 2015 m

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2018-2019 s. m. KALENDORIUS

2018-2019 s. m. akademinis kalendorius
2017-2018 s. m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018/2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas.
2018/2019 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas.
2018/2019 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. Patikslinta 2019.01.27
2018/2019 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 09.14 d.
2018/2019 s.m. papildomų studijų grafikas.

TVARKARAŠČIAI

ERASMUS

ERASMUS 2018-2019 s.m. pavasario semestro tvarkaraštis. Atnaujinta 04.11

NUOLATINĖS STUDIJOS

GERBIAMI STUDENTAI, PRAŠOME KELETĄ SAVAIČIŲ STEBĖTI GALIMUS TVARKARAŠČIŲ ATNAUJINIMUS

BAKALAURO STUDIJOS

2018-2019 s.m. pavasario semestro SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO laisvai pasirenkami dalykai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Kreiptis į Sveikatos ir sporto centrą (C-II-106). Kiti laisvai pasirenkami studijų dalykai šį semestrą vykdomi nebus.

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2019 03 29
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 04.19 d.

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 04. 19 d.

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras    
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2019 03 20    
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras        
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras        

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.11
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2019 03 29
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujintas 04.19 d.

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.13

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2018-2019 s.m. pavasario semestras

European and International Business Law

I course (2018-2019 academic year spring semester) 1 group. Updated 04.11
I course (2018-2019 academic year spring semester) 2 group. Updated 04.11
II course (2018-2019 academic year spring semester)

Intellectual Property Law

II course (2018-2019 academic year spring semester)

International Law

I course (2018-2019 academic year spring semester). Updated 02.01
II course (2018-2019 academic year spring semester)

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

I course (2018-2019 academic year spring semester). Updated 04.11

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Tarptautinė teisė

I kursas 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 04.08

European Union Law and Governance

I course (2018-2019 academic year spring semester). Updated 02.04

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2019 03 28

Teisės programa

PAVASARIO SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. pavasario (2) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. pavasario (4) semestro įžanginės paskaitos
III kurso 2018/2019 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. pavasario (10) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis

Teisės ir valdymo programa

PAVASARIO SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018/2019 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 03.14
IV kurso 2018/2019 s.m. pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. pavasario (10) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis

Teisės ir muitinės veiklos programa

PAVASARIO SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. pavasario (2) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. pavasario (4) semestro įžanginės paskaitos
III kurso 2018/2019 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. pavasario (10) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis

Teisės ir penitencinės veiklos programa

2018/2019 s.m. pavasario semestro baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2018/2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujinta 02.05; 04.09

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 04 04 d.

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. pavasario (2) semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2018/2019 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 02.14 d.
II kurso 2018/2019 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis

Darbo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. pavasario (2) semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. pavasario (4) semestro paskaitų tvarkaraštis.

Papildomosios studijos

2018-2019 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. pavasario 2 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujintas 03.04; 03.22 d.
I kurso 2018-2019 m. pavasario 2 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujintas 03.23 d.
I kurso 2018-2019 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune

 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: mrtm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: mrtm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Prodekanė (viešiesiems ryšiams ir projektams): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-339
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: inga.mick@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: martynas@mruni.eu
Dekano padėjėja: Kamilė Salickaitė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: k.salickaite@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Eglė Proscevičienė
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 659
El. p.: egle_ra@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės mokyklos magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Teisės mokyklos Studentų skyrius

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-301,
tel.(8 5) 271 4659
El. paštas egle_ra@mruni.euIštęstinės studijos 

 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.eu

 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos, papildomos studijos, Civilinės teisės, Darbo teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
El. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________