Naujiena! Kviečiame rinktis dvi naujas socialinės pedagogikos bakalauro studijų programos specializacijas: mokyklinė mediacija ir laisvalaikio pedagogika

stf
SPECIALIZACIJA „MOKYKLINĖ MEDIACIJA“

Konfliktai ugdymo įstaigose neišvengiami, tačiau pastaruoju metu vis daugiau jų įgyja itin destruktyvų pobūdį (smurtaujama, bylinėjamasi arba net nu(si)žudoma). Siekiant valdyti konfliktus ugdymo institucijoje būtina tobulinti jos narių konfliktų sprendimo kompetenciją. Socialinis pedagogas, įgijęs mediatoriaus (kompetentingo tarpininko) kvalifikaciją gebės valdyti mokyklinius konfliktus padėdamas konstruktyviai juos spręsti, ugdydamas mokinių ir kolegų konfliktų srendimo įgūdžius. Mokyklinė mediacija skirta padėti mokiniams, tėvams, pedagogams ieškoti abipusiai priimtino sprendimo gerbiant skirtingus požiūrius.
Kodėl naudinga rinktis mokyklinės mediacijos specializaciją? Absolventai gebės:
•    analizuoti konfliktinę situaciją remiantis objektyviais kriterijais;
•    valdyti konfliktus;
•    efektyviai veikti kritinėse situacijose.

SPECIALIZACIJA „LAISVALAIKIO PEDAGOGIKA“

Nepakankamas moksleivių užimtumas lemia jų nusikalstamumo, žalingų įpročių plitimą tarp vaikų ir jaunimo. Socialinis pedagogas įgyjęs laisvalaikio organizavimo kompetenciją gebės plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, užtikrinant edukacinių veiklų prieinamumą ir įvairovę. Pasirinkusieji šią specializaciją mokysis taikyti įvairias pramogų ir informacines technologijas, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą ugdymo institucijose.
Kodėl naudinga rinktis mokyklinės mediacijos specializaciją? Absolventai gebės:
•    organizuoti edukacinius ir pramoginius renginius;
•    įgyvendinti socioedukacinius projektus;
•    naudoti šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas vaikų ir jaunimo užimtumui.


2015-01-23
Atgal