Studijų programų komitetas

Psichologijos institute veikia šie komitetai:

Psichologijos krypties studijų programų vadovai

Bakalauro studijų programos Psichologija vadovas dr. Arvydas Kuzinas   kuzinasa@mruni.eu
Magistrantūros studijų programos Taikomoji kriminalinė psichologija vadovė  dr. Laura Ustinavičiūtė   laurau@mruni.eu
Magistrantūros studijų programos Verslo psichologija vadovė prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė rvalick@mruni.eu
Jungtinės magistrantūros studijų programos Darbo ir organizacinė psichologija vadovas doc. dr. Antanas Valantinas a.valantinas@mruni.eu