Metodiniai nurodymai


Rengiant magistro baigiamąjį darbą prašome remtis magistro studijų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniais nurodymais

Pateikiant baigiamajį darbą kartu reikia pateikti deklaraciją, kurioje nurodoma, jog darbas atliktas savarankiškai, be plagiavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.

Magistro baigiamųjų darbų recenzijos šablonas

Prašymo atlikti tyrimą šablonas (rašomas darbo vadovo vardu)