Darbo ir organizacinė psichologija (jungtinė studijų programa)

 • Kryptis – Psichologija
 • Trukmė – 2 metų nuolatinės studijos
 • Suteikiamas laipsnis – Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)

Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Detalus studijų programos aprašas

2018 m. priėmimas į šią programą neorganizuojamas

__________________________________________________________________________________

Jungtinė magistratūros studijų programa „Darbo ir organizacinė psichologija“ (nuolatinės studijos, 2 metai, 4 semestrai, 120 ECTS) skirta psichologijos bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims, suteikia visoje Europoje pripažįstamą diplomą.

Iki 2017 m. programa buvo vykdoma Mykolo Romerio universitete www.mruni.eu ir Talino Technologijos universitete http://www.ttu.ee/en. Nuo 2017 m. programa vykdoma Mykolo Romerio universitete. Studijos vyksta anglų kalba.

Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos psichologus-konsultantus organizacijoms. Sėkmingai pabaigę studijų programą studentai turės gilių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų darbo, personalo ir organizacinės psichologijos srityse, galės atlikti įvertinimą bei reikalingas intervencijas, skatinančias organizacijos veiklos efektyvumą bei personalo gerovę.

Pagrindiniai studijų dalykai:

Darbo/industrinės ir personalo psichologijos pagrindai, Organizacijų teorija ir psichologija, Darbo sveikatos psichologija ir darbinės veiklos kokybė, Tyrimo metodai ir duomenų analizė, Įvertinimo metodai darbo ir organizacinėje psichologijoje, Organizacinė komunikacija, Personalo planavimas, atranka ir vystymas, Etika ir vertybės darbo ir organizacinėje psichologijoje, Konsultavimas darbo ir organizacinėje psichologijoje, Organizacijos vystymas ir inovacijos, Praktika, Magistro darbas.

Kodėl verta rinktis būtent šią programą:

Jungtinė programa sudaro galimybes gauti darbo ir organizacinės psichologijos žinių tarptautiniame kontekste. Dalis studijų yra numatoma įgyvendinti kitoje šalyje, tai padės studentams praplėsti savo akiratį bei ugdyti kompetencijas, padedančias dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse bei užsienio organizacijose. Vienas iš svarbiausių programos bruožų yra tas, kad programa yra sudaryta remiantis pagrindinių Europos psichologu organizacijų rekomendacijomis: Europos Psichologų Asociacijų Federacijos (European Federation of Psychology Association EFPA) ir Europos Darbo ir Organizacinės Psichologijos profesorių tinkle European Network of Work and Organizational Psychology Professors (ENOP).

Profesinės veiklos galimybės:

Programos turinys atitinka Europos Psichologų Asociacijų Federacijos reikalavimus, o programa yra jungtinė, todėl gautas diplomas bus pripažįstamas Europos šalyse. Tai suteiks daugiau galimybių įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio ar tarptautinėse institucijose.

Tolesnių studijų galimybės:

Studentai, įgiję kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti psichologijos doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros Lietuvos ar užsienio universitetuose ar tyrimų institucijose. Taip pat pabaigus studijas yra galimybė rinktis podiplomines studijas (psichoterapijos), nesuteikiančias formalaus išsilavinimo.


  Studijos užsienyje (2016 m.)

  10 studentų antrą (pavasario) semestrą išvyks į Taliną, kur studijuos Talino Technologijų universitete. Jeigu į programą įstos daugiau nei 10 studentų, likę studentai į Taliną vyks trečią (rudens) semestrą. Studentų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos finansuojamos iš ERASMUS+ stipendijos.


  Studijų programos vadovas

  doc. dr. Antanas Valantinas
  el. p. a.valantinas@mruni.eu