Bakalauro studijų baigiamųjų darbų tvarkaraštis


Mieli studentai, prašome į gynimų auditoriją atvykti bent 10 minučių anksčiau tam, kad į kompiuterį galėtumėte įsikelti savo baigiamojo darbo pristatymą. Primename, kad baigiamojo darbo pristatymas turėtų trukti ne ilgiau nei 10 minučių. Pristatymo metu studentas apžvelgia tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezes (jei yra), tyrimo objektą, naudotas tyrime metodikas, tyrimo rezultatus, išvadas, rekomendacijas.


Psichologijos programos bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks:

2020-06-02 9.00 - 14.00 val. MS TEAMS

2020-06-04 9.00 - 14.00 val. MS TEAMS