Bakalauro idėjų konferencija


 VI semestro bakalauro baigiamojo darbo rengimo reikalavimai: *.pdfBakalauro idėjų konferencijos data 2018 m. balandžio 24-26 d. Tvarkaraštis: *.pdf
Kiekvieno studento bakalauro baigiamojo darbo problemos pristatymui yra skiriamos 20 min.: 5-7 min studento pristatymui (mokslinė problema, apibrėžtos sąvokos, nurodomi tyrimo tikslai ir uždaviniai), o likęs laikas skiriamas komisijos klausimams ir diskusijai.

SVARBU! PowerPoint pristatymo failas turi būti įkeltas į kompiuterį per pertrauką arba prieš prasidedant dienos pristatymams. Prieš pat Jūsų gynimą į kompiuterį niekas negali būti keliama.