Psichologinė tarnyba


Psichologinė tarnyba – psichologinė pagalba

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
kab.: IV-210   
El. p.: pstarnyb@mruni.eu,

Psichologinės tarnybos vadovė: Svetlana Vimoncienė vimonciene@mruni.eu  

Psichologinėje tarnyboje MRU studentai ir darbuotojai gali gauti profesionalią psichologų pagalbą.

Psichologinė tarnyba yra MRU universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, kurios veikla apima individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą, pirminę krizinę pagalbą, psichologinį įvertinimą, švietimą bei mokymą.

Psichologinės tarnybos tikslas - gerinti universiteto bendruomenės narių psichinę sveikatą bei savijautą, skatinti bendruomenės narių produktyvų bendradarbiavimą bei santykių darną.

Psichologinė tarnyba teikia psichologines paslaugas universiteto bendruomenei bei garantuoja informacijos konfidencialumą. Konsultacijas teikia ir užsiėmimus veda MRU Psichologijos instituto konsultantai. MRU studentams ir darbuotojams pirma konsultacija nemokama.


Norint užsirašyti į konsultaciją:

  1. Išsirinkite konsultantą  
  2. Parašykite konsultantui elektroninį laišką ir susitarkite dėl laiko

Kilus klausimams prašome kreiptis pstarnyb@mruni.eu, vimonciene@mruni.eu 

Psichologinės tarnybos konsultantai teikia mediacijos (tarpininkavimo paslaugas):

Mediacija – tai tarpininkavimas tarp dv:iejų šalių (šeimos, organizacijos ar kt.) esant konfliktui bei pagalba jį efektyviai išspręsti. Dalyvaujant dviems ginčo šalims (šeimos, bendruomenės), 1 val – 35 EUR.  Dirba prof.dr. Jolanta Sondaitė. Klinikinė psichologė, tarpvalstybinių šeimos mediatorių tinklo narė. Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.  E. paštas: jsondait@mruni.eu

Psichologinės tarnybos konsultantai atlieka psichologinį įvertinimą:

Psichologinis įvertinimas gali padėti geriau suprasti savo asmenybinius sunkumus ir privalumus, pažintinius gebėjimus. Pagal tai galimos rekomendacijos karjerai, palankesniam mokymosi ar darbo būdui.

Psichologinės tarnybos specialistai atlieka tokius vertinimus: 

   Asmenybės vertinimas 30 Eur./val. 

  Kontaktinis asmuo: Mykolas Simas Poškus mykolas_poskus@mruni.eu

   Intelektinių gebėjimų vertinimas Wechslerio intelekto skalę vaikams nuo 6 iki 16 metų (WISC-III). Tyrimas atliekamas įvertinant protinės raidos ypatumus, individualius gabumus, mokymosi sunkumų priežastis. Vaiko intelektinių gebėjimų tyrimas susideda iš: įvadinio pokalbio, testavimo (2 val.), testo rezultatų apdorojimo, rašytinės išvados parengimo, supažindinimo su testo rezultatais. Kaina – 80 eurų.

  Kontaktinis asmuo: Svetlana Vimoncienė vimonciene@mruni.eu

    Pažintinių gebėjimų (atminties, dėmesio, mąstymo) vertinimas

    Pakartotinio nusikalstamumo ir rizikos vertinimas

  Kontaktinis asmuo: Dr. Laura Ustinavičiūtė laurau@mruni.

Psichologinės tarnybos konsultantai veda mokymus: