Eksperimentinės psichologijos centras


Psichologijos laboratorijos vedėjas dr. Arvydas Kuzinas

El. p.: kuzinasa@mruni.eu

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I - 323
Priėmimo valandos: antradieniais 16.00-18.00

 


Psichologijos laboratorija yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, įkurtas kaip mokomoji bazė psichologijos specialybės bakalaurų, magistrų ir doktorantų kokybiškam mokymo procesui užtikrinti.
Pagrindiniai Psichologijos laboratorijos uždaviniai yra ugdyti bendruosius bei specialiuosius studentų įgūdžius rengiant bei atliekant psichologinius eksperimentus, formuoti ir ugdyti studentų praktinius konsultantų, grupinio darbo moderatorių, stebėtojų bei analitikų gebėjimus, sudaryti sąlygas ir suteikti tiriamąją bazę Psichologijos instituto darbuotojų ir studentų mokslinei tiriamajai veiklai.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747