Psichologijos laboratorija


Psichologijos laboratorijos vedėja Laura Mačiukaitė

El. p.: laura.maciukaite@gmail.com

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I - 323
Tel.: (8 5) 271 4730
El. p.: psilab@mruni.eu


Psichologijos laboratorija yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, įkurtas kaip mokomoji bazė psichologijos specialybės bakalaurų, magistrų ir doktorantų kokybiškam mokymo procesui užtikrinti.
Pagrindiniai Psichologijos laboratorijos uždaviniai yra ugdyti bendruosius bei specialiuosius studentų įgūdžius rengiant bei atliekant psichologinius eksperimentus, formuoti ir ugdyti studentų praktinius konsultantų, grupinio darbo moderatorių, stebėtojų bei analitikų gebėjimus, sudaryti sąlygas ir suteikti tiriamąją bazę Psichologijos instituto darbuotojų ir studentų mokslinei tiriamajai veiklai.

Psychological tests helds at PsyLab

Teaching materials helds at PsyLab