Title

 

Psichologijos instituto dėstytojai Haifos universitete (Izraelis)

1-nuotrauka
2018 m. gegužės 21-25 dienomis Psichologijos instituto darbuotojos prof. dr. Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, prof. dr. Rita Bandzevičienė, lektorė dr. Laura Ustinavičiūtė ir Psichologijos laboratorijos vedėja dr. Laura Mačiukaitė lankėsi Haifos universitete (Izraelis), Socialinių mokslų fakultete. Instituto darbuotojos susitiko su Socialinių mokslų fakulteto dekanu profesoriumi dr. Eran Vigoda-Gadot, studentų mainų programos direktore Lilach Bareket, marketingo direktoriumi Tomer Udi, Kriminologijos mokyklos direktore dr. Tali Gal, Psichologijos departamento ir kitais šio universiteto mokslininkais.

Susitikimas su Haifos universitetoSocialinių mokslu dekanu profesoriumi dr. Eran Vigoda-Gadot. Iš kairės prof. dr. Rita Bandzevičienė, dr. Laura Mačiukaitė, prof. dr. Eran Vigoda-Gadot, prof. dr. Rasa Pilkauskaitė-Valickienė.


Susitikimų metu buvo aptartos bendradarbiavimo ir studentų mainų programų galimybės tarp Haifos ir Mykolo Romerio universitetų. Vizito metu Haifos universiteto mokslininkai pristatė savo atliekamus tyrimus, pasiekimus. Taip pat buvo aptartos Mykolo Romerio universiteto mokslininkų bendradarbiavimo galimybes su Haifos universiteto psichologijos katedros mokslininkais plėtojant labaratorijose atliekamų eksperimentų veiklą. Mykolo Romerio universiteto instituto darbuotojas pasitiko ir labai šiltai priėmė Psichologijos departamento Mokymosi ir atminties laboratorijos vedėja profesorė dr. Irit Akivar ir neuropsichologė dr. Tali Bitan. Taip pat buvo aplankytos Informacijos apdorojimo ir Sprendimų priėmimo laboratorijos, su kuriomis supažindino profesorė dr. Rutie Kimchi, kiti mokslininkai bei doktorantai. Mūsų mokslininkės susipažino su naujausiais Haifos universiteto mokslininkų darbais kognityvinės, raidos psichologijos srityse.

Paskutinis vizito susitikimas vyko Raidos laboratorijoje su profesoriumi dr. Davidu Oppenheimu. Mokslininkas pristatė daugiau nei 20-ties metų savo vykdomus kokybinius tyrimus raidos srityje su autistiškais vaikais.

1-nuotrauka


2018-06-07
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747