Instituto mokslinių tyrimų kryptys

Psichologijos instituto mokslinės veiklos kryptys:

  • Organizacijų socialinė atsakomybė psichologiniu požiūriu.
  • Profesinis identitetas, psichologinis kapitalas ir karjeros sprendimai.
  • Subjektyvi gyvenimo kokybė ir psichologinė gerovė.
  • Šiuolaikinių medijų psichologinis poveikis vartotojams.
  • Pozityvi raida, asmenybės tapatumas ir socializacija.
  • Psichologinių intervencijų ir reabilitacinių programų efektyvumas.
  • Pakartotinio nusikalstamumo ir žalos rizikos įvertinimas bei kontrolė.
  • Streso ir krizių prevencija bei įveikimas.
  • Psichologiniai ir etiniai medicininės diagnostikos ir gydymo aspektai.
  • Psichologiniai sveikatos ir sergamumo veiksniai, sergančiųjų prisitaikymas prie ligos bei reabilitacija.