Fakulteto naujienos

Finišavo strateginės partnerystės projektas „Novatoriškas mokymas apie jaunimo tapatumą įvairialypėje Europoje” (angl. Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) (INSIDE)

siuolaikine-jaunimo-tapatumo-samprata-ir-tyrimai-5731

Penkių Europos universitetų – Bolonijos universitetas (Italija), Babes-Bolyai universitetas (Rumunija), Bordo universitetas (Prancūzija), Varšuvos Kardinolo Stefan Wyszyński universitetas (Lenkija), Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) – mokslininkai, tyrėjai bei Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai dalyvavo bendrame Europos Sąjungos finansuojamame strateginės partnerystės projekte „Novatoriškas mokymas apie jaunimo tapatumą įvairialypėje Europoje” (angl. Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) (INSIDE) kuriame buvo siekiama analizuoti ir supažindinti su naujausiomis žiniomis ir tyrimais apie jauno žmogaus tapatumo raidą, parodyti, kokios sąlygos yra palankios šiam svarbiam raidos procesui.
Pasak projekto vadovių, MRU Psichologijos instituto profesorės Saulės Raižienės ir docentės Rasos Erentaitės, šiame projekte per 2016-2018 metus buvo parengti ir pasiekti svarbūs intelektiniai rezultatai. Pirmiausia, parengta „Strong Identities in Diverse Europe“ (SIDE) mokymo programa, kurioje pateikiama studijų medžiaga ir ištekliai universitetinio lygio kursui apie jaunimo tapatumo kūrimą.
Pasak mokymo programos kūrimą koordinavusios R. Erentaitės, SIDE mokymo programą sukūrė partnerių universitetų tyrėjai. Ji buvo išbandyta intensyvių kursų metu, kuriuose dalyvavo studentai iš penkių Europos universitetų. „Galutinė mokymo programa dabar yra viešai prieinama tolimesniam naudojimui universitetuose ir už jų ribų“, – sako S. Raižienė. Ši mokymo programa orientuota į 6 ECTS (168 valandų) kursą, tačiau suinteresuoti universitetai ir kitos institucijos ją gali pritaikyti savo studentų ir dėstytojų poreikiams. Susipažinti su SIDE mokymo programa galima čia: https://inside.mruni.eu/en/curriculum.
Antrasis INSIDE projekto rezultatas – du mokslinių straipsnių apie jaunimo tapatumo raidą Europoje rinkiniai, paskelbti dviejuose aukšto lygio recenzuojamuose užsienio mokslo žurnaluose. Vienas jų yra „Journal of Youth and Adolescence“ (2018, 47/4), kuriame pagal šį projektą buvo parengtas specialus skyrius „Developing identities: Individual and social resources“. Kitas rinkinys yra įtrauktas į „European Psychologist“ (2018, 23/4) numerį. Jame pateikiamos dvi apžvalgos apie įvairius jaunimo tapatumo kūrimo aspektus. Užklausą norint gauti leidinius galima pateikti projekto internetinėje svetainėje https://inside.mruni.eu/en/compendium.
Taip pat buvo sukurtas įrankis I-TOOLS, kuriame kaupiami naujausių tyrimų rezultatai apie jaunimo tapatumą. Šis įrankis skirtas ir prieinamas plačiajai visuomenei, švietimo specialistams, politikos formuotojams ir jaunimo organizacijoms – visiems, besidomintiems jaunimo tapatumo tema. Internetiniame įrankyje I-TOOLS rasite vaizdo įrašus, interviu su mokslininkais. Taip pat čia aptarti įvairūs tyrimais pagrįsti jaunimo tapatumo formavimosi ištekliai. Su „I-TOOLS“ įrankiu galima susipažinti čia https://inside.mruni.eu/itools.
Pasak R. Erentaitės, visi INSIDE projekto metu sukurti trys intelektiniai rezultatai yra glaudžiai susiję tarpusavyje temomis ir jaunimo tapatumo formavimąsi aiškinančiomis teorinėmis perspektyvomis. Taip pat jie visi viešai prieinami naudojimui oficialioje projekto interneto svetainėje https://inside.mruni.eu.

17-priedas-logotipaseu-veliavafunded
19-priedas-logotipaseu-veliavaerasmus+
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747