Apie institutą

Psichologijos institutas – tai Mykolo Romerio universiteto padalinys, vykdantis psichologijos krypties studijų programas bei mokslinę veiklą, orientuotas į visuomenės poreikius ir naujausius psichologijos mokslo pasiekimus. Institutas įgyvendina psichologijos bakalauro programą (lietuvių ir anglų kalbomis) ir tris specializuotas magistro studijų programas, kuriose studijuoja per 400 studentų. Psichologijos institute dirba per 50 dėstytojų, profesorių, docentų, lektorių ir asistentų, nuolat tobulinančių savo kompetencijas, atvirų naujovėms ir vertinančių nuoširdų bendravimą bei darbą su studentais.

Psichologijos institute veikia moderniai įrengta Psichologijos laboratorija, sukurianti palankias sąlygas studentams atlikti praktines užduotis ir laboratorinius darbus, o mokslininkams – mokslo tyrimus, ir Psichologinė tarnyba, teikianti Universiteto bendruomenei psichologines paslaugas.

Psichologijos institutas siekia:
  • Parengti kvalifikuotus ir gebančius įsitvirtinti konkurencingoje darbo aplinkoje psichologus;
  • Užtikrinti modernią, pažangią ir draugišką studijų aplinką studentams;
  • Kurti ir plėtoti tolerantišką individualiems skirtumams, pagarba ir tarpusavio pagalba grįstą darbo aplinką Instituto darbuotojams bei sudaryti patrauklias bendradarbiavimo sąlygas socialiniams partneriams;
  • Užmegzti tikslingus ir produktyvius santykius su užsienio mokslo institucijomis siekiant aukštos studijų kokybės ir ilgalaikio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747