Studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai

 BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS                 

   

Pakopa

Nr

Valstybinis kodas

*

Studijų programos/specializacijos pavadinimas

Institucija atlikusi išorinį įvertinimą **

Išorinio kokybės įvertinimo išvada

Akreditacija iki

Sprendimas dėl akreditavimo ***

Politikos ir vadybos fakultetas (PVF)

I pakopa
(Bakalauro studijos)

1

612N71001

Viešasis administravimas

AHPGS

Akredituoti 6 metams  

2019-08-31

2013-06-11, Nr. SV6-43

2

612N90003

Organizacijų vadyba (liet. k. / anglų k.)

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr. SV6-30

3

612L20006

Viešoji politika ir vadyba

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr. SV6-30

4

612P90011

Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija

SKVC

Registruoti ir akredituoti 5 metams

2018-08-31

2013-06-17, Nr. SV6-45

5

612X13038

Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas

SKVC

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2016-06-31

2014-04-04, Nr. SV6-17

Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo

6

612V50006

Filosofija

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr. SV6-30

7

612T90004

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr. SV6-30

8

612S21001

Vertimas ir redagavimas

EVALAG


SKVC

Akredituoti 6 metams


Registruoti ir akredituoti 3 metams

Laukiama sprendimo

 

2015-08-31

Pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14 teikiama akreditavimui (V.2014-2015).

9

612N20017

Turizmo vadyba ir paveldas

SKVC

Registruoti ir akredituoti 5 metams

2019-08-31

2014-05-19, Nr. SV6-27

II pakopa (Magistrantūros studijos)

10

621L23002

Viešoji politika ir Europos jungos studijos

Iki 2015-08-31: Europos jungos politika ir administravimas

<Naujosios kaimynystės politika (iki 2015-08-31, baigiama vykdyti pagal 2013-12-03, Nr.1SN-14)

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2013-06-11, Nr. SV6-43

11

621L22005

Aplinkos apsaugos politika ir

administravimas

<Gamtos išteklių valdymas (iki 2015-08-31,

baigiama vykdyti pagal 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

emės tvarkymo politika (iki 2015-08-31,

baigiama vykdyti pagal 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

SKVC

Akredituoti 3 metams

2017-08-31

2014-05-28, Nr. SV6-30

12

621L22006

Darnios aplinkos politika ir vadyba

-

-

2016-08-31

(baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14)

2014-04-04, Nr. SV6-17

Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo

13

621N26001

Strateginis inovacijų valdymas

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2013-06-11, Nr. SV6-43

14

621N90003

Strateginis organizaci valdymas

<Programų ir projektų valdymas (iki 2015-08-31)

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2013-06-11, Nr. SV6-43

15

621L22003

Viešoji politika

<Migracijos politika ir vadyba/specializacija

-

-

2016-08-31

(baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14)

2014-04-04, Nr. SV6-17

Akreditacijos terminas pratęstas

2 metams be išorinio vertinimo

16

621N24001

Programų ir projektų vadyba

SKVCAHPGS

Pagal MRU 2014-11-10, Nr.1SN-18 ruošiamasi išoriniam

vertinimui (2015-11-30,V.2016)

Akredituoti 6 metams

2018-08-31

 

 


2012-11-02, Nr. SV6-56

17

621N71001

Viešasis administravimas

<Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas

<Žmogiškųjų išteklių vadyba

<Aplinkosaugos administravimas

<Savivaldos institucijų administravimas

<Švietimo įstaigų administravimas (iki 2015-

08-31, baigiama vykdyti pagal 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

<Energetikos politika ir vadyba (iki 2015-08-

31, baigiama vykdyti pagal 2013-12-03, Nr.

1SN-14)

<Tarptautinio turizmo administravimas (iki

2015-08-31, baigiama vykdyti pagal 2013-12-

03, Nr. 1SN-14)

<Veiklos auditas (iki 2016-08-31, baigiama vykdyti pagal 2015-02-03, Nr. 1SN-10)

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2013-06-11, Nr. SV6-43

18

621N61001

Lyderystė ir pokyčių vadyba

Ugdomasis vadovavimas (specializacija)

AM kokybės

vert. agen.,įtraukta į EQAR

SKVC

Pagal MRU 2014-11-10, Nr.1SN-18 ruošiamasi išoriniam vertinimui (P.2015R,V.2016-2017)

Akredituoti 3 metams

2017-08-312014-02-06, Nr.SV6-5

19

621L22004

Sveikatos politika ir vadyba

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2018-08-31

2012-11-02, Nr. SV6-56

20

621N20020

Veiklos auditas

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr.SV6-30

21

621N20023

Nepaprastųjų situacijų valdymas

SKVC

 

SKVC

Pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14 ruošiamasi išoriniam vertinimui (2015-11-30,V.2016)

 

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2015-08-31

 

 

2012-03-20, Nr. SV6-11

22

621L20009

Švietimo politika ir vadyba

SKVC

 

SKVC

Pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14 ruošiamasi išoriniam

Vertinimui (2016-05-30,V.2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2015-08-31

 

 

2012-04-19, Nr. SV6-17

23

621L20012

Tarptautinė politika ir diplomatija (Lietuvių k. / anglų k.)

SKVC

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2017-08-31

2014-09-09, Nr. SV6-53

24

621N20025

Logistikos vadyba

SKVC

 

SKVC

Pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14 ruošiamasi išoriniam

vertinimui (2015-11-30,V.2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2015-08-31

 

 

2012-05-18, Nr. SV6-19-1

25

621N20029

Turizmo sektoriaus valdymas (Lietuvių k. / anglų k.)

ACQIUN

 


SKVC

Pagal MRU 2014-04-17, Nr.1SN-40 ruošiamasi išoriniam

vertinimui (P.2014R,V.2015-2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

Dėl programos studijų krypties patikslinimo

2016-08-31

 

 


2013-04-10, Nr. SV6-27

26

621N70008

Energetikos politika ir vadyba

SKVC

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2016-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2014-10-07, Nr. 1SN-10)

2013-05-13, Nr. SV6-39

27

621L20012

Tarptautinė politika ir ekonomika

ACQIUN

 

SKVC

Pagal MRU 2014-04-17, Nr.1SN-40 ruošiamasi išoriniam

vertinimui (P.2014R,V.2015-2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2016-08-31

 

 

2013-05-13, Nr. SV6-39

28

621N90007

Sporto industrijų vadyba

ACQIUN

 

SKVC

Pagal MRU 2014-04-17, Nr.1SN-40 ruošiamasi išoriniamvertinimui (P.2014R,V.2015-2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2016-08-31

 

 

2013-05-13, Nr. SV6-39


29

621S30001

Teritori planavimas ir aplinkos valdymas

Iki 2015-08-31: Teritori ir aplinkosaugos planavimas

SKVC

 

SKVC

Pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14 ruošiamasi išoriniamvertinimui (V.planuoj.)

Registruoti ir akredituoti 3 metams

2015-08-312012-04-25, Nr. SV6-18

30

621N20026

Viešųjų ryšių vadyba

SKVC

 

SKVC

Pagal MRU 2013-12-03, Nr.1SN-14 ruošiamasi išoriniam

vertinimui (2015-11-30,V.2016)

Registruoti ir akredituoti 3 metams2015-08-312012-05-18, Nr. SV6-19-1

Žalia spalva – MRU Senato nutarimu baigiama vykdyti studijų programa / specializacija (priėmimas nebevykdomas; bus išregistruojama ne vėliau nurodyto akreditacijos termino).

* Naujieji valstybiniai kodai – paryškinti.

** Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas. 
Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR).

Nuo 2011-07-29 iki 2012-12-06 remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu: „9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos 3 studijų metams. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams.“

Nuo 2012-12-07 iki dabar remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo pakeitimu (2012-12-07 ŠMM įsakymu Nr. V-1682): „9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.”

*** Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus. 

Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija SKVC priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo be išorinio vertinimo procedūros (išskyrus tam tikrus atvejus), o dėl vykdomos studijų programos akreditavimo – remdamasi išorinio vertinimo išvada.

Trumpinių reikšmės:


SKVC - Studijų kokybės vertinimo centras

AHPGS - Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausianti Sveikatos ir socialinių mokslų studijų programų akreditavimo agentūra AHPGS (Akkreditierunsagentur fur Studiengange im Breich Gesundheit und Soziales, Vokietija)

„Evalag“„Evalag“ agentūra (Vokietija), priklausanti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrui (EQAR).


Išsamiau apie MRU vykdomas studijų programas žr. ECTS kataloge  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747