Karjeros galimybės


Viešojo administravimo studijos sudaro lankstesnes galimybes modeliuoti savo ateitį, prisitaikant prie kintančių ekonominių sąlygų ir sėkmingiau įsidarbinti bei siekti karjeros:
  • - Valstybiniame sektoriuje (viešojo sektoriaus organizacijose, teritorinės savivaldos įstaigose, valstybinio valdymo institucijose (Seimo Kanceliarijoje, Vyriausybėje, ministerijose, departamentuose it kt.), viešosiose įstaigose). Lietuvoje viešajame sektoriuje dirba virš 374 tūkst. darbingo amžiaus žmonių, o valstybės politikos oreintacija skandinavišką „gerovės valstybės“ modelį užtikrina viešojo sektoriaus viešųjų paslaugų plėtrą ir valstybės tarnybai pasirengusių asmenų poreikį;
  • - Privačiame sektoriuje ir nepelno nevyriausybinėse organizacijose (privačiose organizacijose, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės organizavimo srityje, nevyriausybinėse organizacijose, piliečių bendruomenėse ir kt.). Įgytos žinios ir gebėjimai studijų metu puikiai pritaikomos įmonėse ir kitose organizacijose.

Viešojo administravimo magistrantūros studijų programa sudaro sąlygas dirbantiems viešojo administravimo ir valstybės tarnybos srityse kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu (yra parengtos nuotolinių ir elektroninių studijų dalykų programos). Gali būti organizuojamos tęstinės magistrantūros studijos, konkrečios savivaldybės ar kitos viešojo sektoriaus organizacijos teritorijoje (visoje Lietuvoje).

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)