Studijų programos kryptisViešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.
Ištęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais ) - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių ar anglų
Studijų kaina Nuolatinės - 2240 EUR už metus, ištęstinės - 1680 EUR už metus
KUO PROFESIONALESNI VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI,
TUO GERESNĖ GYVENIMO KOKYBĖ VALSTYBĖJE

Viešojo administravimo magistro studijos:

Studijų programos tikslas

Viešojo administravimo magistrantūros studijos MRU neturi nieko bendro su formalizuotų, rutininių veiklos taisyklių "perpasakojimu". Čia rengiami specialistai, galintys priimti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius – modernaus šalies valdymo, deramo interesų ginimo ES ir globalioje erdvėje, didžiųjų viešojo sektoriaus projektų (transporto, energetikos) sėkmingo vystymo.
 
„VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS – NORINTIEMS KURTI SAVO IR LIETUVOS VALSTYBĖS ATEITĮ“

Studijų išskirtinumas

Įgyjamos kompetencijos

Sėkmingai baigę viešojo administravimo magistrantūros studijų programą studentai gebės:

Studijų turinys - du trečdalius programos sudaro viešojo valdymo ir artimų sričių dalykai. Programa numato administravimo vadybos ir administravimo tyrimų teorijos bei praktikos, viešojo administravimo lyginamosios analizės, žmogiškųjų išteklių vadybos, organizacijų teorijų, administracinės atsakomybės, etikos valstybės tarnyboje, strateginio valdymo, vadybos, viešojo administravimo pagrindų, viešųjų paslaugų vadybos, sprendimų priėmimo teorijos, valstybės tarnybos lyginamosios analizės, informacinių technologijų viešajame administravime, valstybės strateginės plėtros, strateginio planavimo, lyginamosios viešosios politikos, naujosios viešosios vadybos ir valstybės valdymo reformos studijas. Trečdalis programos yra skirta moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui.Programos vadovasprof. dr. Vainius Smalskys (el. p. vainius@mruni.eu). V. Smalskys apgynė socialinių mokslų disertaciją (vadybos ir administravimo kryptis) Kauno technologijos universitete (KTU), dirbo Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje, KTU Viešojo administravimo katedroje, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedroje. Nuo 2007 m. V. Smalskys dirba MRU Viešojo valdymo fakultete profesoriaus pareigose, ilgą laiką buvo MRU Politikos ir vadybos (dabar Viešojo valdymo) fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėju, o šiuo metu užima šio fakulteto dekano pareigas. V. Smalskys yra monografijų, vadovėlių aukštosioms mokykloms ir mokslinių publikacijų autorius, nuolat dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose, veda mokymus valstybės tarnautojams. Jo moksliniai interesai – valstybės tarnybos raida, viešojo administravimo istorija ir teorijos.

Vizitavę dėstytojai – 2013-2018 mokslo metais šios programos studentams paskaitas apie šiuolaikines viešojo valdymo tendencijas skaitė Nijmegeno Radboud universiteto Vadybos mokyklos prof. dr. Taco Brandsen, prof. M. de Vries, pokyčius Lenkijos viešajame administravime analizavo ir pristatė Bialystoko S. Staszico aukštosios viešojo administravimo mokyklos prorektorė dr. Magdalena Kun - Buczko ir dr. Dorota Konopka, vizitavo Pittsburg universiteto profesorius B. Guy Peters. 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


Studijų programos vadybininkė

Vilniuje, Klaipėdoje ir Utenoje:

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu

Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)