Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas 


Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL218M112102

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslo ir inovacijų vadyba

6

SL218M112107

Švietimo valdymo modeliai

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Strateginis planavimas

6

Švietimo ir mokslo stebėsena ir vertinimas

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SL218M112103

Magistro baigiamasis darbas

6

Švietimo ir mokslo finansų valdymas

6

Švietimo ir mokslo politikos procesas ir analizė

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SL218M112104

Magistro baigiamasis darbas

18