Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

18M107601

Lyginamoji viešoji politika

6

18M107601

Mokslinių tyrimų metodologija

6

18M107601

Sveikatos politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

18M107601

Sveikatos priežiūros kokybės vadyba

6

18M107601

Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

18M107601

Elektroninė sveikata ir visuomenės sveikatos informacijos valdymas

6

18M107601

Magistro baigiamasis darbas

6

18M107601

Sveikatos politikos sprendimų modeliavimas

6

18M107601

Sveikatos teisė ir etika

6

Pasirenkamieji dalykai

18M107601

Sveikatos sistemos strateginis valdymas

6

18M107601

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

18M107601

Magistro baigiamasis darbas

18

18M107601

Socialiniai sveikatos ir saugumo veiksniai

6

18M107601

Sveikatos ekonomika

6