Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas    

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M106210

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M106202

Nepaprastųjų situacijų valdymo teisinis reguliavimas

6

Nepaprastųjų situacijų valdymo teorija

6

SN218M106209

Rizikos vertinimas ir nepaprastųjų situacijų valdymas

6

SN218M106208

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN218M106213

Informacijos apsauga ir kibernetinis saugumas

6

SN218M106205

Informacinė krizių vadyba

6

SN218M106203

Krizių psichologija ir konfliktų sprendimas

6

SN218M106201

Mokslo tiriamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Strateginis projektų valdymas

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M106212

Grėsmių sveikatai ir terorizmo valdymas

6

SN218M106204

Magistro baigiamasis darbas

18

SN218M106211

Saugumo politika

6