Nebevykdomos studijų programos

Nebevykdomas priėmimas į šias magistrantūros studijų programas/specializacijas (priėmimas nebevykdomas; programa bus išregistruojama ne vėliau nurodyto akreditacijos termino):

Viešojo administravimo studijų programos specializacijos:

Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo studijų programos specializacijos:

Daugiau informacijos