Nebevykdomos studijų programos

Nebevykdomas priėmimas į šias magistrantūros studijų programas/specializacijas (priėmimas nebevykdomas; programa bus išregistruojama ne vėliau nurodyto akreditacijos termino):

 • Europos Sąjungos politikos ir administravimo studijų programos specializacija Naujosios kaimynystės politika (II pakopa).

Viešojo administravimo studijų programos specializacijos:

 • Viešojo sektoriaus strateginis valdymas (II pakopa);
 • Švietimo įstaigų administravimas (II pakopa);
 • Tarptautinio turizmo administravimas (II pakopa);
 • Energetikos politika ir vadyba (II pakopa).

Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo studijų programos specializacijos:

 • Gamtos išteklių valdymas (II pakopa);
 • Žemės tvarkymo politika (II pakopa).

 • Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo programa

 • Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo programos specializaija Programų ir projektų valdymas
 • Anglų ir rusų filologijos ir verslo komunikacijos programa

 • Taikomosios filosofijos programa

 • Darnios aplinkos politikos ir vadybos programa

Daugiau informacijos