Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN718M110203

Atsinaujinančios energetikos politika ir vadyba

6

SN718M110204

Energetikos sektoriaus valdymo pagrindai

6

SN718M110201

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN718M110202

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN718M110206

Energetikos ekonomika

6

SN718M110205

Energetikos sektoriaus veiklos reguliavimas

6

SN718M110207

Europos Sąjungos energetikos politika

6

SN718M110208

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN718M110209

Poveikio aplinkai vertinimas

6

SN718M110211

Rizikos valdymas

6

SN718M110210

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

SN718M110212

Lyginamoji viešoji politika

6

SN718M110213

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN718M110215

Sprendimų priėmimo teorija

6

SN718M110216

Viešųjų paslaugų vadyba

6

SN718M110214

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SN718M110217

Magistro baigiamasis darbas

18