Karjeros galimybės


  • Studijos suteikia kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse, iš kurių išskirtinos: viešojo valdymo tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinės institucijos (Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Savivaldybių administracijos, Energetikos agentūra ir t.t.); valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomos įmonės (ypatingai, atsinaujinančios energetikos srityje).
  • Energetikos politikos ir vadybos programa taip pat sudaro sąlygas jau dirbantiems energetikos sektoriuje asmenims kelti kvalifikaciją, įgyjant koncentruotų plataus profilio žinių, lavinant sisteminį mąstymą ir strateginį sprendimų vertinimą energetikos srityje, t. p. tobulinti gebėjimus atlikti mokslinius tyrimus.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?


Turime lūkesčių, kad šios programos absolventai praturtins Lietuvos energetikos sektoriaus politikos formavimo, strategavimo, reguliavimo procesus naujomis idėjomis, moderniomis įžvalgomis. Kompleksinis požiūris į energetikos viešąjį administravimą yra būtinas. Tokio požiūrio ir lauksime iš jaunųjų magistrų, įsiliesiančių į energetikų rinką.”

Diana Korsakaitė, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos pirmininkė, 2014.
„<...> Energetikos politikos ir vadybos būsimieji magistrai nestudijuoja energetikos technologijų pagrindų, bet stengiasi perprasti energetikos sektoriaus valdymą. Kaip moderniai valstybei reikalingas efektyvus viešasis administravimas, taip pat ir energetika turi būti sumaniai valdoma. <...> Šis kursas būtų naudingas sprendimus energetikoje priimančių institucijų darbuotojams, energetikos įmonių specialistams ir visiems, besidomintiems energetika.“

Gintaras Adžgauskas, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius, Energetiokos politikos ir vadybos magistrantūros studijų absolventas.

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)