Energetikos politika ir vadyba_magistro

Studijų programos kryptisViešasis administravimas
Valstybinis kodas6211LX076
Suteikiama kvalifikacijaViešojo administravimo magistro laipsnis
Studijų trukmėIštęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Studijų kalba    Lietuvių 
Studijų kaina 1680 EUR už metus

Studijų programos (specializacijos) tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos strategiškai mąstančius ir inovatyvius vadovus, administracijos darbuotojus bei specialistus – vadybininkus, dirbančius energetikos, viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse bei privačiame sektoriuje.

Studijų išskirtinumas

Energetikos sektorius pasižymi dinamiškumu, kuriame nuolat vyksta pokyčiai – bendros energetikos rinkos kūrimas, orientacija į energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas. Visa tai reikalauja nuolatinio mokymosi bei žinių tiek Energetikos sektoriaus politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms, tiek visuomenei, kurią tiesiogiai veikia energetikos sektoriuje priimami sprendimai. Energetikos politikos ir vadybos programa (Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos specializacija) - vienintelė Lietuvoje, tarpdisciplininė studijų programa, apimanti energetikos politiką, energetikos veiklos reguliavimą, viešąją politiką ir administravimą, viešojo sektoriaus reformas, strateginį valdymą, poveikio aplinkai vertinimą, rizikos valdymą ir kt. Taip pat tai viena perspektyviausių programų, kadangi suteikia kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse bei žinių, reikalingų piliečiams dalyvaujant sprendimų priėmime. Atsižvelgiant į tai, kad programa parengta bendradarbiaujant su viešuoju bei privačiu sektoriais, joje vyrauja praktinis požiūris, kurį perteikia kompetentingi dėstytojai (mokslininkai ir specialistai-profesionalai, aukščiausio lygio vadovai).     

STUDIJŲ DALYKAI. Europos Sąjungos energetikos politika; Energetikos sektoriaus veiklos reguliavimas; Atsinaujinančios energetikos politika ir vadyba; Energetikos sektoriaus valdymo pagrindai; Lyginamoji viešoji politika; Viešojo administravimo lyginamoji analizė; Naujoji viešoji vadyba ir viešojo sektoriaus valdymo reformos; Strateginis valdymas; Poveikio aplinkai vertinimas; Rizikos valdymas; Sprendimų priėmimo teorija; Valstybės tarnybos lyginamoji analizė; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Mokslinis tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas ir kt.

STUDIJŲ REZULTATAS. Studijos suteikia kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse, iš kurių išskirtinos: viešojo valdymo tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinės institucijos (Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Savivaldybių administracijos, Energetikos agentūra ir t.t.); valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomos įmonės.

Energetikos politikos ir vadybos programa taip pat sudaro sąlygas ir jau dirbantiems energetikos sektoriuje asmenims kelti kvalifikaciją, įgyjant koncentruotų plataus profilio žinių, lavinant sisteminį mąstymą ir strateginį sprendimų vertinimą energetikos srityje, t. p. tobulinti gebėjimus atlikti mokslinius tyrimus.


Studijų programos vadovas - doc. dr. Andrius Stasiukynas (el. p. stasiukynas@mruni.eu).
A. Stasiukynas turi sukaupęs praktinės ir teorinės patirties viešojo administravimo bei nevyriausybinių organizacijų vystymo srityse. Nuo 2006 m. dirba akademinį darbą Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institute. Docentas 2010 m. apsigynė disertaciją vadybos ir administravimo kryptyje (nagrinėjant energetikos sektoriaus valdymo modernizavimo klausimus), yra publikavęs nemažai mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, dažnai dalyvauja ir skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, taip pat dalyvauja ekspertinių darbo grupių veikloje, vertinant ir tobulinant politinę, vadybinę bei teisinę viešojo valdymo sistemos aplinką.
A. Stasiukyno mokslinių interesų kryptys: viešosios paslaugos, energetikos sektoriaus valdymas, jaunimo politika, viešojo sektoriaus ir NVO bendradarbiavimas.

VIZITAVĘ DĖSTYTOJAI. 2012-2014 m. vykdytų Energetikos politikos ir vadybos studijų metu paskaitas skaitė mokslininkai ir įvairūs kviestiniai dėstytojai (energetikos sektoriaus valdymo ekspertai) akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas; Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė; Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys Vygantas Vaitkus; LR Energetikos viceministras Žygimantas Vaičiūnas; LR Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Milda Urbonaitė; LR Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja Viktorija Sankauskaitė; Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas Rimgaudas Špokas; energetikos plėtros konsultantas, energetikos eksministras dr. Algimantas Vladas Stasiukynas; įmonės „Energetika“ vadovas, Lietuvos energetikos instituto tyrėjas dr. Mindaugas Krakauskas; NATO energetinio saugumo kompetencijos centro ekspertė dr. Sigita Kavaliūnaitė; VšĮ „Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinio centro“ vadovė dr. Edita Milutienė ir kiti.STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS


Studijų programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 217 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)