Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas    

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN718M103301

Aplinkos valdymo pagrindai

6

SN718M103308

Geoinformacinių sistemų taikymas valdyme

6

SN718M103305

Mokslinis tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas

6

SN718M103312

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN718M103306

Gamtos išteklių valdymas

6

SN718M103314

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

SN718M103313

Viešųjų paslaugų vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN718M103303

Aplinkos kokybės valdymas

6

SN718M103302

Aplinkosaugos vadyba

6

SN718M103318

Gamtotvarka

6

SN718M103309

Klimato kaitos valdymas

6

SN718M103316

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN718M103311

Aplinkosaugos inovacijos

6

SN718M103310

Ekosistemų paslaugos

6

SN718M103307

Magistro baigiamasis darbas

18