Karjeros galimybės


Studijų programa yra tikslingai parengta, norintiems studijuoti šiuolaikinius aplinkosaugos klausimus ir įgyti teorinių bei praktinių žinių, įvairių kompetencijų ir įgūdžių (mokymosi, komunikacinių, bendradarbiavimo, konsultavimo, projektinių, praktinių darbo, verslumo ir sprendimų priėmimo), reikalingų analizuoti, tirti, kritiškai vertinti, prognozuoti ir modeliuoti vykstančius pokyčius ir procesus tarptautiniame lygmenyje. Įgytos teorinės ir praktinės žinios, kompetencijos ir įgūdžiai bei galimybė plėsti žinias ir įgūdžius projektinėje veikloje sudaro prielaidas programos absolventams tapti konkurencingiems, siekiant karjeros nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose bei verslo subjektuose.

Studijas baigę absolventai galės įsidarbinti valstybinėse ir savivaldybių institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos bei kitose šalyse.
 Panašias studijas (angl. Environmental Governance) užsienio universitetuose baigę studentai darbdavių yra vertinami, nes poreikis aplinkosaugos valdymo specialistų yra didelis ir yra stebimos didėjimo tendencijos Lietuvoje.

Jeigu Jus domina Lietuvos ir pasaulio aplinkos apsaugos ir valdymo problemos, ir norite sužinoti daugiau, kurti ateitį aplinkosaugoje, pasirinkite Aplinkos valdymo programą!

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Agnė Barasaitė studijavo Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistratūros programoje, kurią atnaujinus, ji pavadinta Aplinkos valdymo programa.
"Studijuodama MRU Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistro programą dalyvavau konkurse ir pateikiau dokumentus "stažuotės Lietuvos diplomatinėse atstovybėse" konkursui laimėti. Šį konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų programos fondu ir į vieną (pasirinktą) vietą suteikė stipendiją tik dviem studentam. Džiugu, kad mane atrinkus sužinojau, jog vienas iš esminių atrankos kriterijų buvo studijų programa, kuri tiko atlikti stažuotę Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose, Niujorke. Stažuotė misijoje suteikė galimybę pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Jungtinių Tautų sistemos veiklą, susipažinti su šalies atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamajam darbui. Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistratūros studijos man tai pat suteikė galimybę stebėti ir dalyvauti aukščiausio lygio susitikimuose -  tiek Europos Sąjungos koordinaciniuose, tiek JTO Generalinės Asamblėjos diskusijose kartu su šalių vadovais sprendžiant klimato kaitos bei tvaraus ir socialiai atsakingo plėtojimo diskusijose."

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)