Studijų programos kryptisViešasis administravimas
Valstybinis kodas6211LX061
Suteikiama kvalifikacijaViešojo administravimo magistro laipsnis
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.
Studijų kalba    Lietuvių ar anglų
Studijų kaina 2240 EUR už metus

Jeigu norite pagilinti savo žinias aplinkos valdyme - ši programa Jums bus pati tinkamiausia.
Kviečiame studijuoti naujai akredituotoje Mykolo Romerio universiteto
Aplinkos valdymo magistrantūros programoje!

Studijų programos tikslas

Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, gebančius efektyviai organizuoti ir atlikti aplinkosaugos valdymo veiklas viešajame ir privačiajame sektoriuose nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse. Šie specialistai įgis teorinių žinių, kurios padės analizuoti, kritiškai vertinti ir planuoti politinius, vadybos ar administravimo procesus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, suvokiant pasekmes valstybės, savivaldos, privačiose organizacijose ir įmonėse.

Studijų išskirtinumas

Aplinkos valdymo programa yra vienintelė Lietuvoje, taip pat nėra vykdomų aplinkosaugos programų socialinių mokslų srityje. Tačiau aplinkosaugos specialistų poreikis yra labai platus ir ateityje tik didės. Tą rodo Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių poreikio analizė.
Studijos šioje programoje orientuojamos į dabartinio laikotarpio aktualijas ir poreikį atitinkančias aplinkos valdymo tendencijas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Darbo rinkos tendencijos išskiria perspektyviausias profesijas pagal sritis. Perspektyviausiose profesijose aplinkosaugos specialistai yra išskiriami ir pabrėžiama, kad ekonomikos vystymasis skatins įvairias aplinkosaugos sritis.
Svarbu tai, jog studijuojantys šioje programoje turės galimybę prisijungti prie Aplinkos valdymo laboratorijos vykdomų mokslinių projektų! Čia atlikti trumpalaikes praktikas, pritaikyti turimas žinias ir įgyti papildomų įgūdžių!

Dėstytojai

Programoje dėstys šie mokslinę ir praktinę patirtys turintys dėstytojai: prof. dr. Paulo Pereira, prof. dr. Vainius Smalskys, prof. dr. Pranas Mierauskas, doc. dr. Rūta Dačiulytė, doc. dr. Virgilija Gregorauskienė, doc. dr. Andrius Stasiukynas, lektorė dr. Ieva Misiūnė.
Dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėse veiklose, yra įvairių tarptautinių aplinkosaugos organizacijų, tarptautinių mokslininkų tinklų nariai.
Studijuojantys turės galimybę pasisemti žinių ir bendrauti su vizituojančiais užsienio universitetų profesoriais ir dėstytojais.

Studijų programos kokybės užtikrinimas

Programos pedagoginio personalo kvalifikacija atitinka Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus dėstytojams. Programos dėstytojai turi reikalingą teorinį pasiruošimą (paruošti vadovėliai, monografijos, mokslinės publikacijos ir kt.) bei praktinio darbo patirtį (darbas Lietuvos valstybinėse, savivaldos institucijose, nevyriausybinėse ir viešosiose organizacijose, privačiame sektoriuje bei tarptautinėse organizacijose). Programoje numatyti dirbti dėstytojai atlieka su dėstomų dalykų temomis susijusius mokslinius tyrimus. Svarbiausi dėstytojų moksliniai tyrimai yra aplinkos ir ekosistemų valdymo srityse. Dėl to, programos studijų dalykų tikslai ir uždaviniai atitinka numatomų dėstytojų mokslinių tyrimų interesus ir šiuo metu atliekamus tyrimus.
Studijų kokybę taip pat užtikrina Studijų programos komitetas, kurį sudaro ne tik programos dėstytojai, bet ir socialinių partnerių atstovai.
Programos žinių pagrindams įsisavinti yra išleistas vadovėlis „Aplinkosauga: šiuolaikinio valdymo iššūkiai“, autorius prof. dr. Pranas Mierauskas, 2017.                   
Universiteto bibliotekoje yra daugybė publikacijų aplinkosaugos klausimais.
Be tradicinių spausdintų leidinių biblioteka skaitytojams siūlo naudotis visatekstėmis tarptautinėmis duomenų bazėmis, suteikiančiomis galimybę skaityti pažangiausių pasaulio leidėjų leidinius, gauti naujausią pasaulio aplinkosaugos mokslinę, statistinę ir teisinę informaciją.

Programos vadovas - prof. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius, Aplinkos valdymo laboratorijos narys. Moksliniai interesai yra aplinkos politika ir valdymas, saugomų teritorijų tvarkymas, ekosistemų valdymas, biologinės įvairovės išsaugojimas, gamtosaugos ir gamtotvarkos planavimas ir įgyvendinimas. Programos vadovas turi ne tik daugiametės dėstymo ir mokslinės patirties aukštosiose mokyklose, bet ir praktinės gamtosaugos bei gamtotvarkos patirties įgyvendinant tiek tarptautinius, tiek nacionalinius projektus.
Jeigu turite klausimų ar norite pasitarti, drąsiai rašykite programos vadovui: mierauskas@mruni.euSTUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

Studijų programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab. 
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu