ES politikos ir projektų valdymas

Jungtinė magistrantūros studijų programa:

EU Policies and Project Management / ES politikos ir projektų valdymas


 • Studijų sritis - socialiniai mokslai.
 • Kryptis - Politikos mokslai.
 • Trukmė –2 metų nuolatinės studijos.
 • Baigus studijas suteikiamas laipsnis – Politikos mokslų magistras.

Programą vykdo: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva) kartu su Lille 2 Sveikatos ir teisės universitetu (Prancūzija).

Studijų programų duomenys (lietuvių ir anglų kalbomis)


Programa, sujungdama vadybos, politikos ir teisės mokslų žinias, siekia atskleisti daugialypę Europos Sąjungos politikos sąrangą ir jos paramos inžineriją – ruošia specialistus, kurie išmanys ES politikos prioritetų konstravimą bei turės praktinių žinių apie ES prioritetų rėmimo schemas, tokias, kaip bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos, regioninės plėtros programos, socialinio fondo programos.  


Europos Sąjunga, vienydama skirtingo ekonominio ir politinio išsivystymo šalis, veikia sudėtingoje ir dažnai mažai apibrėžtoje erdvėje, tuo tarpu jos įtaka yra svarbi ginant bendrą interesą. Europos Sąjunga, norėdama prisidėti prie tolygaus visos Europos, kaip regiono augimo, yra nubrėžusi politikos prioritetus, kurių įgyvendinimui yra skiriami finansiniai ištekliai. Siekdama kokybės ir atskaitomybės, Europos Sąjungos institucijos diegia sudėtingas paramos valdymo ir atskaitomybės schemas. Kad ES paramos mechanizmai atneštų realią pridedamąją vertę ES piliečiams, reikalinga paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie išmanydami tiek Europos Sąjungos politikos formavimo principus, tiek turėdami žinių apie gerąjį valdymą, ekonominių tyrimų bei teisės srityje, sugebėti tinkamiausiu būdu valdyti finansinę paramą. Tokie specialistai vienodai svarbūs Lietuvai, Prancūzijai ar kitai Europos valstybei.

Programos išskirtinumas:

 • Studentai turi galimybę studijuoti anglų kalba.
 • Mobilumo galimybė: pirmus studijų metus studijuojama Lietuvoje, antruosius – Prancūzijoje.
 • Tarptautinės praktikos galimybė: antrų metų gale studentai turi galimybę atlikti praktiką ES institucijose.

Įsidarbinimo galimybės:

Šią programą baigę absolventai gebės dirbti tiek ES institucijose Briuselyje, tiek įvairiose ES atstovybėse šalyse narėse. O taip pat ES paramos schemų suvokimo žinių reikia dirbant Lietuvos institucijose, kurios planuoja ES struktūrinės paramos lėšų paskirstymo prioritetus ir įgyvendina šiuos prioritetus viešajame bei verslo sektoriuje.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747