Etikos komisija

etika_ komisija_ PVFNežinai, kas yra plagiatas? Aktualu, kas gresia sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą? Įdomu, už ką atsakingos etikos priežiūros komisijos?

Atsakymus į šiuos klausimus ir kitą aktualią informaciją etikos klausimais galite rasti MRU Viešojo valdymo fakulteto paruoštame informaciniame pakete.

Mykolo Romerio universitetui rūpi, kad bendruomenė - jame dirbantys darbuotojai, mokslininkai, dėstytojai ir studijuojantieji, būtų etiški, sąžiningi, tolerantiški, solidarūs ir draugiški. Būtent tam, universitete yra patvirtintas Etikos kodeksas, suburtos Etikos priežiūros bei Studentų nesąžiningumo, dėstytojų netinkamo pareigų atlikimo ir kitiems atvejams ištirti komisijos, numatytos tvarkos, kurių siekiama laikytis.

Būkime sąžiningi, draugiški ir gerbkime vieni kitus!

Akademinės etikos komisija

Mykolo Romerio universiteto Rektorius 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1I-206 patvirtino šios sudėties Akademinės etikos priežiūros komisiją:

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

Akademinės etikos priežiūros komisijos tinklalapis