Doktorantūros studijos

Trečiosios pakopos studijų (doktorantūros) paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) darbus bei spręsti mokslo problemas.

Viešojo valdymo fakultete kuruojami Vadybos ir adminsitravimo (03 S) mokslo srities doktorantūros studijų studentai.

Išsamesnė informacija apie doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete teikiama Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos tinklapyje.

Viešojo valdymo fakulete kuruojami doktorantai pagal institutus: