Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijosStudijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

66

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL218B103123

Filosofija

6

SL218B103102

Politologija

6

SL218B103162

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

SL218B103125

Viešojo administravimo teorijos

6

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

30

Interesų grupės ir lobizmas

6

SL218B103112

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

SL218B103101

Lietuvos politinė sistema

6

SL218B103164

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SL218B103172

Studijų įvadas

3

SL218B103126

Vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL218B103113

Lyginamoji politika

6

SL218B103127

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

SL218B103114

Pasaulio ekonomika

6

SL218B103129

Politinė sociologija

6

SL218B103115

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL218B103128

Gerovės valstybės modeliai

6

SL218B103106

Kursinis darbas

6

SL218B103116

Politinė komunikacija

6

SL218B103108

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

SL218B103103

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

SL218B103107

ES politinė sistema

6

SL218B103119

Viešojo sektoriaus finansų valdymo pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

18

SL218B103109

Aplinkosaugos valdymas

6

SL218B103111

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

SL218B103117

Regionų politika

6

SL218B103110

Švietimo politika ir administravimas

6

SL218B103121

Užsienio politikos analizė ir diplomatija

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL218B103122

Demokratizacijos procesai posovietinėje erdvėje

6

SL218B103124

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

SL218B103120

Lyderystė

6

Viešojo valdymo tarpsektorinė integracija

6

SL218B103118

Vystymosi politika

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL218B103105

Bakalauro baigiamasis darbas

15

SL218B103104

Praktika

15