Priėmimo sąlygos

Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Istorija
0,4
Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
Egzaminas arba metinis pažymys

Istorija arba Matematika*, arba Informacinės technologijos, arba Geografija

0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

* imamas tik matematikos brandos egzamino įvertinimas, pretenduojant į valstybės finansuojams vietas.

  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT

Konkursinio balo skaičiuoklėPrašymų registracija (nuo birželio 1 d.)Priėmimo taisyklės

 
  Semestro studijų kaina (2019 m.)    Nuolatinės studijos - 680 eurų, ištęstinės studijos - 454 eurų.