MRU SMD VAP (viešasis administravimas ir politika)

Studentų Mokslinės Draugijas Viešojo Admistravimo ir politikos sekcija (SMD VAP) - dinamiška, inovatoriška, pilna idėjų studentų mokslinė organizacija, siekianti gilinti teorijos žinias ir ugdyti praktinius įgūdžius viešojo administravimo ir politikos srityse. To pasiekti galima suvokiant mokslo vystymosi raidą, jo tendencijas bei pažįstant globalaus pasaulio keliamus šių dienų iššūkius.

Organizacijos misija- gilintis į viešojo administravimo specialybę, ugdyti praktinius įgūdžius, gebėti pritaikyti praktines žinias bei puoselėti ir ugdyti kritinį intelektualinį mąstymą. SMD VAP narys gali tobulinti savo žinias vadybos, politikos, ekonomikos, kitų socialinių mokslų srityse. Rengiame įvairias konferencijas, ekspertines diskusijas, išvykas į valstybės institucijas, glaudžiai bendradarbiaujame su Viešojo administravimo dėstytojais rengiant mokslinius tyrimus.

Organizacija turi autonomiją, kuri leidžia savarankiškai formuoti studentų mokslinės veiklos turinį, tyrimų kryptis ir tobulinti savo veiklą.

Tapti SMD VA nariu gali kiekvienas viešojo administravimo specialybės, visų kursų studentai- jaunesnis įgys naujos patirties, vyresnis pasidalins savo praktiniais įgūdžiais.

Susidomėję mūsų veikla, prašome kreiptis į sekcijos pirmininkę Ausmą Kairytę elektroniniu paštu ausma.kairyte@gmail.com

Viešojo administravimo studentų mokslinės draugijos ir studentų klubo nariai aktyviai prisideda prie Viešojo administravimo studijų programų sklaidos moksleivių tarpe.
Pavyzdžiui, 2016 m. balandžio mėnesį studentai dalyvavo pristatant Viešojo administravimo bakalauro studijų programą Biržų ir Vabalninko gimnazijose.
Viešojo administravimo studentų mokslinės draugijos ir klubo aktyvistai 2016 m. birželio 20 d. suorganizavo mokslinę praktinę studentų konferenciją „XXI amžiaus iššūkiai viešajam valdymui“
http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/institutai/viesojo_administravimo_institutas/Konferencija%20Is%CC%8Cs%CC%8Cu%CC%84kiai%20vies%CC%8Cajam%20valdymui.pdf

Studentė Deimantė Budriūnaitė nuo 2016 m. rudens pradeda realizuoti Viešojo administravimo instituto dviejų diplomų viešojo administravimo magistrantūros programą (kartu su Nijmegeno Rad Boud universiteto Vadybos institutu (Olandija)).
Mgr. Deimantės Budriūnaitės pasisakymai viešojoje erdvėje:
https://mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=232350#.WLljLOQ0OUk
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747