Mokomieji leidiniai

2016

Alvydas Raipa Vainius Smalskys, Saulius Nefas, Vidmantė Giedraitytė. Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai: vadovėlis. Vilnius:. 2016, p. 396 ISBN 978-9955-30-218-6 (internete), ISBN 978-9955-30-219-3 (spausdintas)

2015

Jolanta Urbanovič, Mantas Bileišis, Vainius Smalskys, Dangis Gudelis, B.Guy Peters,  Andrius Stasiukynas, Barbara Stankevič, Michel.S. de Vries (2015). Viešojo administravimo teorijos: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, ISBN 978-9955-19-722-5. 260 p

Andrius Stasiukynas, Mantas Bileišis, Jonas Laniauskas, Ugnė Lasevičiūtė. 2005 – 2014 m. jaunimo ir jaunimo politkos apžvalga (metodinė priemonė). Vilnius: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. UAB “Step Arc” , 2015, p. 163 ISBN 978-9955-9507-5-2.

2014

Saulius Nefas. Akademinės etikos vertybės:  Metodinė- praktinė knyga. Vilnius:  Mykolo Romerio
universitetas, 37 psl.

2013

Saulius Nefas, Mindaugas Briedis, Irena Leliūgienė, Renaldas Čiužas. Bendruomenės ir suaugusiųjų švietimas. Vilnius: Nacionalinis mokymų centras, 2013. [120] p. ISBN 9786098053098.

Algirdas Astrauskas. Vietos savivalda: teoriniai ir praktiniai aspektai: Mokymo knyga. Vilnius: www.Skaityk.lt , 2013-105 psl. ISBN 978-605-8122-00-8

2012

Algirdas Astrauskas. Svarbios valstybės ir vietos savivaldos teorijų sąvokos: Mokomoji priemonė. Vilnius: www.Skaityk.lt , 2012-67 psl. ISBN 978-9955-880-93-6

Dangis Gudelis, Aleksandras Minkevičius, Mantas Bileišis, Vainius Smalskys, Aleksandras Patapas, Žilvinas Židonis. Viešojo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka: Metodinė priemonė. – ISBN 978 – 9955 – 19 – 432 – 3. – Vilnius: išleido Mykolo Romerio universitetas, 45 puslapiai, 2012

Jonas Petukauskas, Žilvinas Židonis, Dangis Gudelis, Saulius Nefas, Andrius Stasiukynas, Mantas Bileišis, Jolanta Urbanovič, Vainius Smalskys, Svajūnė Ungurytė, Raminta Grigūnaitė. Viešojo administravimo atvejų analizės mokomoji medžiaga: Metodinė priemonė. – ISBN 978 – 9955 – 19 – 417 – 0. – Vilnius: išleido Mykolo Romerio universitetas, 62 psl.

Vladimiras Obrazcovas, "Kūrybinis problemų sprendimas" Vilnius: Leidykla Mes , 2012- 288psl.ISBN 978-609-95202-2-3

2011

Vainius Smalskys. Biurokratijos kūrimosi istoriniai bruožai. // Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis (ats. red. A. Raipa) / Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 978-609-02-0176-3. p. 22-46 .

Nefas, Saulius, (aut.) Smalskys, Vainius, (aut.) Šlapkauskas, Vytautas, (aut.) Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje : vadovėlis / mokslinis redaktorius Saulius Nefas, recenzavo: A. Šenavičius, R. Trimakas ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 196 p. : iliustr., lent., priedai. ISBN 9789955193692.

Vainius Smalskys, Antanas Šenavičius. Administraciniai – biurokratiniai pertvarkymai (XVIII a. pab. – XIX a.). // Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis (ats. red. A. Raipa) / Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 978-609-02-0176-3. p. 47-58

2010

Vadovėlis „Viešasis valdymas“ (ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. 387 puslapiai.

Mantas Bileišis IV.2 Viešosios politikos įgyvendinimas ir interesų grupės. // Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8.p.164-178.

Mantas Bileišis V.2 Valstybės vykdomoji valdžia. // Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p. 195-213.

Jolanta Urbanovič II.1 Administraciniai ir valdymo procesai senovės valstybėse//Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.50-69.

Aleksandras Patapas. I.1 Viešojo administravimo tyrimų metodologinės problemos// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.40-49.

Aleksandras Patapas. III.1 Tradicinis (hierarchinis) viešasisi administravimas// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.108-122.

Aleksandras Patapas. V.1 Bendrieji ir specialieji viešojo valdymo principai // Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.180-194.

Aleksandras Patapas, Aistė Diržytė. VI.5 Viešųjų pirkimų proceso valdymas// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.305-321.

Dangis Gudelis, Aleksandras Patapas. III.2 Naujoji viešoji vadyba// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010 ISBN 978–9955–19–185-8. p.108-122.

Dangis Gudelis. I.2 Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.23-39.

Dangis Gudelis.VII.1 Viešojo ir privataus sektorių partnerystė// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.322-338.

Dangis Gudelis. VII.2 Kokybės valdymo modelių taikymas viešajame sektoriuje// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.339-351.

Miglė Bernotienė. V.4 Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese: sąvoka ir esmė// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.238-253.

Algirdas Astrauskas. V.3. Teritorinė savivalda. // Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.214-237.

Arvydas Guogis. III.3 Naujasis viešasis valdymas// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.137-151.

Vladimiras Obrazcovas. VI.2 Viešųjų paslaugų ir įmonių privatizavimas Lietuvoje: Turto fondo funkcijos ir veikla// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.266-279.

Andrius Stasiukynas. VI.4 Viešųjų paslaugų teikimo administravimas// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.294-304.

Žilvinas Židonis. VII.3 Marketingas viešajame sektoriuje// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.352-365.

Vainius Smalskys. I.1 Viešojo administravimo santykis su kitais mokslais// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.10-22.

Vainius Smalskys. II.2 Valstybių valdymas viduramžiais// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.69-86.

Vainius Smalskys. II.3 Valdymo pokyčiai absoliutinių monarchijų susiformavimo laikotarpiu// Viešasis valdymas: vadovėlis/ Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. ISBN 978–9955–19–185-8. p.87-106.

Saulius Nefas, Jolanta Vaičiūnienė. Lithuania: Brave Enough to Implement Daring Democratc Reforms. The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Edited by John Loughlin, Frank Hendriks, and Anders Lidström .Oxford Handbooks in Politics & International Relations ,November, 2010.

2009

Vainius Smalskys, Viešojo valdymo modernizavimas. // Įvadas į viešąjį valdymą : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Viešojo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257110. p. 35-45 : lent.

2008

Nefas S., A. Astrauskas ir kiti. Strateginio veiklos planavimo ir programinio biudžeto sudarymo vadovas Lietuvos savivaldybėms. Kaunas: Technologija. 2008. 93psl.

Vainius Smalskys, Aleksandras Minkevičius Valstybės tarnyba užsienio šalyse: raida ir tendencijos = Civil Service in Foreign Countries: Evoliution and Tendencies: mokomasis leidinys. – ISBN 978 – 9955 – 19 – 094 – 3. – Vilnius. – 2008, 115 puslapių 2008.

V. Obrazcovas 155 Valdymo ir administravimo išmintys = 155 Management and Administrative Wisdoms mokomoji knyga - ISBN 978–9955–763–08–6 - Vilnius, 2008, p. 192 2008.

2007

Vainius Smalskys Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinentinėje Europoje // Naujoji viešoji vadyba = New Public Management: mokomoji knyga. – ISBN 978 – 9955 – 25 – 259 – 7. - Kaunas. - 2007, p. 39 – 56 2007.

V.Obrazcovas, E. S. Savas. Naujoji viešoji vadyba. Viešos paslaugos: alternatyvus aprūpinimo prekėmis ir paslaugomis mechanizmai // Naujoji viešoji vadyba = New Public Management: mokomoji knyga. – ISBN 978 – 9955 – 25 – 259 – 7. - Kaunas. - 2007, p. 341 – 358 2007.

2006

Arvydas Guogis, Audronė Vareikytė, Adolfas Kaziliūnas, Dangis Gudelis, Jonas Mickus Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: mokomoji knyga. – ISBN 9955-19-029-9. – Vilnius: MRU leidykla. – 2006, 176 p.

Obrazcovas. F.W. Taylor. Moksliniai valdymo principai = Scientific management principles. mokomoji knyga. Moksl. redaktorius ir vertejas. - ISBN 9955 – 501 – 83 - 9, - Vilnius, Eugrimas, p. 111 2006.

V. Obrazcovas. Administravimo ir valdymo metodai = Management and Administration Methods vadovėlis. - ISBN 9955 – 682 – 31 – 0. – Vilnius, Eugrimas. 2006, p. 300 2006.

2005

V. Obrazcovas H. Fayol. Administravimas. Teorija ir praktika = Administration. Mokslinis redaktorius ir vertejas. - ISBN 9955 – 501 – 91 – X. - Vilnius, Eugrimas, 2005, p.135 2005.

V.Obrazcovas. Ivadas į knygą H. Fayol. Administravimas: teorija ir praktika = Administration: Theory and Practice mokomoji knyga - ISBN 9955-501-91-X - Vilnius, Eugrimas – 2005, 3 – 8. 2005.

V.Obrazcovas. Pratarme F. Taylor. Mokslinio valdymo principai = The Scientific Management Principles mokomoji knyga - ISBN 9955-501-83-9, - Vilnius, Eugrimas, .2005. p.1- 6 2005.

2003

V. Obrazcovas. Kur slypi sėkmė. Veiksmingu strategijų pagrindai = Where is Success mokomoji knyga - ISBN 9955 – 563 – 48 - 6. - Vilnius, LTU, 2003, p. 120 2003.

2002

V. Obrazcovas. Valdymo išmintis. 10 Sėkmės kelių = Secrets of Management mokomoji knyga. ISBN 9955 – 442 – 70 - 0. – Vilnius - 2002, p. 150 2002.

В. Образцов. 10 Путей к успеху в управлении = 10 Ways to Success in management mokomoji knyga - ISBN 5 – 7406 – 0507 – 5. - Янтарный Сказ, Калининград, 2002, p. 200 2002.

Žilvinas Židonis. Verslo logistika = Business Logistics: Vilnius. – 2002.

2001

В. Образцов. Лабиринты управления = Labyrinths of Management mokomoji knyga. - ISBN 5 – 7406 – 0460 - 5. - Янтарный Сказ, Калининград - 2001, p. 244 2001.

V. Obrazcovas. Valstybës ir savivaldybių turto valdymas = State and Municipal Proprieties Management mokymo priemonë. ISBN 9955 – 563 – 69 – 9. -.Vilnius, 2001, p. 100 2001.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747