Instituto mokslinių tyrimų kryptys

   Valstybės tarnyba ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymas
 1. Darnaus vystymosi strateginio valdymo tobulinimas integruojant aplinkosaugos, socialinės ir ekonominės plėtros aspektus
 2. Vietos savivaldos problemos, bendruomeniškumas ir komunitarizmas.
 3. Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas ir naujoji viešoji vadyba.
 4. Viešoji vadyba, viešųjų paslaugų teikimas ir viešojo sektoriaus marketingas.
 5. Lyginamoji socialinė politika ir socialinių paslaugų administravimas.

Tyrimo krypčių detalizavimas:

Prof.dr. Vainius Smalskys:

 • Valstybės tarnyba ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymas (Valstybės tarnybos modernizavimo aspektai). Lietuvos viešojo administravimo struktūrų ir institucijų istorinės raidos analizė ir vertinimas.


Prof. dr. A.Guogis:

 • Lyginamoji socialinė politika ir socialinių paslaugų administravimas (Socialinių paslaugų tobulinimas savivaldybėse, viešojo sektoriaus ir NVO bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas). Viešojo administravimo tyrimų metodologinės problemos.

 
Doc. dr. A. Patapas:

 • Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas ir naujoji viešoji vadyba. (Vadybos mokslo naujovių taikymas Lietuvos viešajame administravime). Viešojo administravimo tyrimų metodologinės problemos.


Doc. dr. Ž. Židonis:

 • Viešoji vadyba, viešųjų paslaugų teikimas ir viešojo sektoriaus marketingas (Marketinginės veiklos inovacijos viešojo sektoriaus organizacijose).


Doc. dr. D. Gudelis:

 • Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas ir naujoji viešoji vadyba. (Teritorinio valdymo reformos, Valdymo naujovių taikymas savivaldybėse)


Prof. dr. A. Astrauskas, prof. dr. S. Nefas:

 • Vietos savivaldos problemos, bendruomeniškumas ir komunitarizmas (Vietos savivaldos struktūrinės reformos, bendruomenių įtraukimas sprendžiant viešojo valdymo problemas).

Doc. dr. A. Stasiukynas:

 • Viešoji vadyba, viešųjų paslaugų teikimas ir viešojo sektoriaus marketingas (Viešųjų paslaugų teikimo aspektai, Lietuvos energetikos sektoriaus reformos).

Doc. dr. J. Urbanovič:

 • Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas, viešųjų paslaugų teikimas (Švietimo paslaugų administravimas ir modernizavimas).

Doc. dr. M.Bileišis:

 • Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas ir naujoji viešoji vadyba (Viešojo sektoriaus modernizavimas, Vyriausybės ir jos struktūrų darbo modernizavimas).

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747